Законодателство


Тук може да намерите някои от основните регламенти, закони и наредби в България и Европейски съюз свързани със свиневъдството

Държавни помощи в областта на селското стопанство, горското стопанство и рибарстовото, одобрени от Европейската комисия за приложение през периода 2023-2029 г.

Нова Обща селскостопанска политика на Европейски съюз 2023-2027

Законодателният пакет за ОСП 2023-2027 е публикуван в Официалния вестник на ЕС - ОВ L 435,  на 6 декември 2021 г.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт