Нашите партньори

Асоциация на свиневъдите в България си партнира успешно с редица държавни институции, организации и представители на бизнеса в България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Историята на МЗХГ започва още през 1879 г., когато в чл. 161 на Конституцията, приета от Учредителното Народно събрание във В.Търново се създавa Министерството на общите сгради, земеделието и търговията. 

Виж повече

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

Българска стопанска камара

БСК е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 40-годишна история се е утвърдила като водещ партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност. 

Виж повече

Държавен фонд "земеделие"

Държавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Чрез фонда българските бенефициери получават финансово подпомагане от националния бюджет.

Виж повече

Българска агенция по безопасност на храните

БАБХ

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото на 2011 г.

Виж повече

ИАСРЖ

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството подпомага провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност и управлението и съхраняването на генетичните ресурси.

Виж повече

АИСБ

Асоциация на индустриалното свиневъдство в България е юридическо лице с нестопанска цел създадена през 2000 година. 

Виж повече

АРСИС

Източно-балканска свиня

Асоциация за развъждане и съхраняване на Източнобалканската свиня – гр. Шумен е развъдната организация на единствената запазена в България аборигенна порода свине - породата „Източнобалканска свиня“.

Виж повече
© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт