Устав и правилници на АСБ

АСБ се ръководи от Управителен съвет и Общо събрание.
Асоциацията обединява на доброволен принцип всички физически и юридически лица, такива със стопанска дейност, други стопански субекти и съмишленици, които със своите действия стимулират развитието на свиневъдството в България

Устав на АСБ

Правилник на АСБ

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт