Членство

Асоциация на свиневъдите в България ( АСБ ) е създадена през 1992 година в град Шумен и е първата представителна браншова организация защитаваща интересите на свиневъдите в България след промените през 1989 година.
Към днешна дата членове на асоциацията са над 35 ферми и техният брой продължава да расте.Задължения на членуващите

Да спазват устава на Асоциацията и да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителният съвет;
Да участват активно при реализиране целите и задачите на Асоциацията;
Да не предприемат дейности, които биха навредили на Асоциацията и уронили нейния авторитет, и противоречащи на законите;
Да плащат редовно членския си внос

Права на членуващите

Всеки член има право:

Да участва и гласува лично, или чрез пълномощник в Общото събрание;
Да предлага и участва в обсъждането на въпроси, свързани с дейността на Асоциацията във всички структурни равнища;
Да избира и бъде избиран в ръководните и контролните органи на Асоциацията;
Да бъде стимулиран и подпомаган в своята дейност от Асоциацията, съгласно условията на устава;
С предимство да използва информация и други професионални услуги на Асоциацията;
Да участва лично във всички случаи, когато се взема отношение по неговото членство


Стани член на асоциацията

Членове на Асоциацията на свиневъдите в България могат да бъдат всички български или чуждестранни физически и юридически лица, които развъждат или отглеждат свине, приемат и спазват устава на АСБ, плащат редовно членския си внос и допринасят за развитието на свиневъдството.

Виж повече

Членове на АСБ

Членовете на АСБ са с дългогодишен професионален и експертен опит, следват най-високите стандарти за производство и новости в сферата на свиневъдството. С тях може да се свържете в работно време и да получите подробна информация за услугите, които те предлагат.

Виж повече
© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт