Управителен съвет1.  
Полина Хаджистоева-Гочева – Шумен - Председател на Управителния съвет
2.   Апостол Петров Апостолов-Шумен
3.   Вихрен Ангелов Димитров- Русе
4.   Галя Тенева Бъчварова - Ямбол
5.   Даниела Вълчева Николова -Силистра
6.   Димитър Витанов Роглинов - Русе
7.   Динко Иванов Желязков - Стара Загора
8.   Добрин Христов Папазов - Шумен
9.   Милена Божидарова Митова – Търговище
10.  Михаил Симеонов Минчев - Свищов
11.  Петя Стефанова Капитанова - Варна
12.  Лефтер Евстатиев Лефтеров - Свищов
13.  Хюсеин Неджми Хюсеин – Пещера

Изпълнителен директор на АСБ
Димитър Михайлов Михайлов - София

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт