От фермата до трапезата

От фермата до трапезата: Стратегията на ЕС за устойчиви хранителни вериги


Стратегията на ЕС за изграждане на устойчиви хранителни вериги цели да защити природата, да осигури здравословни храни и да подкрепи земеделските стопани.

Системата на производство, доставка и потребление на храни и изхвърлянето на органични отпадъци има силно отражение върху околната среда и здравето на хората. Със стратегията “От фермата до трапезата”, представена на 20 май, Европейската комисия предлага модернизиране на хранителните вериги с цел осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата.

Обща рамка за действия в хранителния сектор

Стратегията обхваща цялата верига на доставки на храни и изгражда рамка за серия от законодателни предложения, които се очакват от Комисията. Те включват промени в правилата за пестицидите и отношението към животните, мерки за намаляване на хранителните отпадъци и за етикетирането на храни, инициатива за улавяне на въглероден диоксид в земеделието и реформа на селскостопанската политика на ЕС.


Всички законодателни предложения ще бъдат обект на преговори и ще трябва да получат съгласието на Съвета и Парламента.

Цели в стратегията за 2030 г.
Екологосъобразна система


Макар че селското стопанство в ЕС е единственият от големите селскостопански сектори по света, който е намалил емисиите си на парникови газове (с 20% спрямо 1990 г.), той все още отговаря за около 10% от емисиите на ЕС. Около 70% от емисиите се дължат на животновъдството. Ако прибавим и производството, преработката, пакетирането и транспорта на храни, става ясно, че хранителният сектор има сериозно влияние върху промените в климата.

Стратегията се обявява за промяна в начина на производство, закупуване и потребление на храни, за да се намали ефектът върху климата. В същото време тя иска да защити участниците във веригата на доставки, да гарантира по-справедливо възнаграждение за труда им и да открие нови възможности за бизнес.


20%
от произвежданите храни в ЕС се пилеят


Стратегията "От фермата до трапезата" е част от Европейския зелен пакт, който цели да направи ЕС неутрален спрямо климата до 2050 г. Тя е също така тясно свързана със стратегията на ЕС за опазване на биоразнобразието и новите правила за Общата селскостопанска политика.


Сред формулираните цели е и продоволствената система на ЕС да стане по-здрава и по-устойчива на кризи като тази с коронавируса, както и на природни бедствия като наводнения и засушавания.

Научете как ЕС подкрепя земеделските стопани чрез Общата селскостопанска политика.


Здравословна храна на приемливи цени

Новата стратегия на ЕС обръща внимание на повишеното търсене на здравословни и екологосъобразни храни и цели да предложи на потребителите полезна храна на приемливи цени.

Изследване Евробарометър от април 2021 г. показва, че една трета от европейците купуват и консумират повече биохрани (32%) и купуват и консумират по-малко месо (31%). Освен това 16% вземат предвид как техните покупки на храни се отразяват на емисиите и приспособяват пазаруването си съобразно това. В България 12% от хората консумират повече биохрани, а 15% консумират по-малко месо.

През 2017 г. над 950 000 смъртни случая в ЕС са били свързани с нездравословна диета, а половината от хората над 18 години са били с наднормено тегло. За по-лесен избор на здравословни алтернативи и вземането на информирани решения Комисията предлага да бъдат въведени задължително единни етикети за хранителните качества на продуктите върху предната част на опаковките.


Водеща глобална роля

Европейският съюз е най-големият вносител и износител на селскостопански продукти и храни и най-големият пазар на морски храни в света. Европейските храни са с най-високи стандарти за качество и затова стратегията иска да насърчи повишаване на нормите в световен мащаб чрез търговски споразумения и в сътрудничество с други страни партньорки.


Позицията на Парламента

Парламентът подкрепи стратегията „От фермата до трапезата“ през октомври 2021 г., но направи допълнителни препоръки, за да я направи по-устойчива в дългосрочен план. Депутатите подчертаха, че плановете за зелен преход трябва да заложат амбициозни цели за емисиите от селското стопанство и свързаното с него ползване на земите.


Освен въвеждане на задължителни етикети на лицевата страна на опаковките за хранителните качества на продуктите депутатите настояват за мерки срещу прекаленото потребление на месо и за регламентиране на максималните нива на захар, сол и мазнини в някои преработени храни.


Депутатите също така искат да се ограничи използването на пестициди, за да се защитят насекомите, които опрашват растенията, и биоразнообразието като цяло. Те призоваха отново за прекратяване на използването на клетки в животновъдството. Парламентът подкрепя целта за разрастване на биоземеделието до 2030 г., но смята, че са нужни повече мерки за стимулиране на потребителското търсене.

Повече информация как България ще се впише в европейската зелена сделка може да проследите от кръглата маса организирана от Европейския офис за външна политика в София, а темата е "Конкурентоспособност на българската икономика в контекста на Европейската зелена сделка"

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт