Нова регионализация на АЧС в България 06.02.2024

Нова регионализация на АЧС в БългарияЕвропейската комисия одобри нова регионализация за България в следствие на постигнатите положителни резултати

Карта: Европейска комисия

На 26.01.2024 година Европейската комисия публикува Регламент за изменение на приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете

В документа се споменава епизоотичната обстановка в България , която се е подобрила по отношение на отглежданите свине вследствие на мерките за контрол на болестта, прилагани от тези държави членки в съответствие със законодателството на Съюза.

Въз основа на информацията и обосновката, предоставени от България, и като се вземе предвид ефективността на мерките за контрол на болестта африканска чума по свинете при отглеждани свине в някои ограничителни зони III, включени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594, които се прилагат в България в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, някои зони в области Монтана, Враца, Ловеч и Пазарджик в България, понастоящем включени като ограничителни зони III в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 следва да бъдат включени като ограничителни зони II в посоченото приложение поради липсата на огнища на африканска чума по свинете при отглеждани свине в тези ограничителни зони III през последните три месеца, докато болестта все още е налице при диви свине. Тези ограничителни зони III вече следва да бъдат посочени като ограничителни зони II в същото приложение, като се вземе предвид настоящата епизоотична обстановка във връзка с африканската чума по свинете.

След одобрението на ЕК за преминаване на четирите области, цялата територия на Република България е вече изцяло в част II от регионализацията за АЧС.

Източник: Европейска комисия, ЕС
L_202400413BG.000101.fmx.xml (europa.eu)

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт