МС одобри промени в Стратегическия план, касаещи инвестициите в земеделски стопанства 14.12.2023

МС одобри промени в Стратегическия план, касаещи инвестициите в земеделски стопанстваВъвежда се нов максимален размер на допустимите разходи за инвестиции

Въвежда се нов максимален размер на допустимите разходи за инвестицииС решение на Министерски съвет са приети редица промени по Стратегическия план на България до 2027 г. Част от тях се отнасят до една от най-атрактивните интервенции за земеделските стопани, а именно тази за инвестиции в стопанствата.

Чрез въведените промени е определен нов максимален размер на допустимите разходи за инвестиции. Освен това са прецизирани и изискванията за изпълнение на дейности по различните направления в интервенцията за инвестиции.

Актуализиран е максималният размер на допустимите разходи за кандидати земеделски стопани и определяне на общ максимален размер на разходите за един кандидат по интервенцията.

Прецизирани са изискванията за изпълнение на дейности за подкрепа и дейности, свързани с производство на електроенергия за ВЕИ.

Определен е нов максимален размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект – до 1 000 000 евро.

Определен е нов максимален размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията – до 450 000 евро.

Определен е нов общ максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г. 1 и ІІ. Г. 1.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите – до 1 800 000 евро.

Определен е нов общ максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г. 1 и ІІ. Г. 1.1 за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите – до 700 000 евро.

Повишава се максималния размер на допустимите разходи за един кандидат, съответстващ на определението за група/организация на производители от 2 000 000 евро на 2 500 000 евро.

По отношение на интервенцията за инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда също се прилагат промени.

Актуализира се максималния размер на допустимите разходи за кандидати земеделски стопани и определяне на общ максимален размер на разходите за един кандидат по интервенцията.

Определен е нов максимален размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект – до 1 000 000 евро;

Определен е нов максимален размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията – до 450 000 евро;

Определен е нов общ максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г. 1 и ІІ. Г. 1.1 за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите – до 1 800 000 евро;

Определен е нов общ максимален размер на допустимите разходи за интервенции ІІ. Г. 1 и ІІ. Г. 1.1 за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите – до 700 000 евро.

Линк към статията на www.agrozona.bg може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт