ЕС: Ново искане за спешна помощ за свиневъдната индустрия 17.11.2021

ЕС: Ново искане за спешна помощ за свиневъдната индустрияБългария и 13 европейски страни с апел към Европейската комисия

Eвропейски съюз: Ново искане за спешна помощ за свиневъдната индустрия

Литва, заедно с 13 други държави-членки, поиска от Комисията да приложи спешни мерки за подкрепа на свиневъдната индустрия.

Докато пазарите на месо се представяха добре през първата половина на годината, ситуацията се промени през последните месеци, основно поради свиването на печалбите в резултат на нарастващите разходи за фураж (зърнени култури, маслодайни семена и кюспе) и по-високите цени на суровините. За сектора на свинското месо ситуацията е още по-сериозна, като се има предвид сегашното свръхпредлагане на пазара на ЕС, което е отговорно за още по-ниски цени на фона на високите разходи за фураж.

По време на заседанието на Съвета на министрите на земеделието през октомври голям брой делегации на ЕС от различни държави-членки обърнаха внимание на продължаващата криза в сектора на свинското месо и поискаха от Комисията да реагира бързо за справяне с посочения проблем. Оттогава обаче ситуацията се влоши още повече, според презентацията, направена от литовския представител по време на срещата. Редица изключително негативни фактори, като пренасищане на вътрешния пазар на ЕС поради по-високо производство и свързаните с него прекъсвания на износа, високи цени на фуражите и енергията, по-нататъшни огнища на африканска чума по свинете (АЧС), както и трайното отрицателно въздействие на COVID -19 пандемия, продължават да имат комбиниран отрицателен ефект. В Литва цените на кланичните трупове са на най-ниското ниво от 10 години и съществува сериозен риск от изоставяне на свиневъдството, което би било пагубно за икономиката на страната. Изправена пред тази ситуация, Литва, подкрепена от делегациите на Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Гърция, Унгария, Латвия, Полша и Словакия, поиска от Комисията спешно да отговори на тази изключителна ситуация и да даде ясен сигнал за подкрепа чрез въвеждане на мерки за подкрепа.

Линк към статията може да намерите тук

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт