Емисиите на метан и амоняк от животните са трън в очите на Европа 13.09.2022

Емисиите на метан и амоняк от животните са трън в очите на ЕвропаНамаляването им трябва да бъде стимулирано финансово

В тежък период на високи цени на енергията, нарушени вериги за доставки, скъпи фуражи и свръхинфлация, зачестяват мненията на политици, експерти и фермерски организации, че изпълнението на Зелената сделка трябва да се отложи. Засега техните призиви обаче остават нечути.


Именно във връзка с „позеленяването“ и справяне със замърсяването се работи върху разширяването на обхвата на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността. Как това засяга фермерите?

Предложението касае отглеждане на едър рогат добитък, домашни птици и свине в инсталации със 150 ЖЕ или повече. Съгласно Приложение 2 Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 една кокошка носачка е равна на 0,014 ЖЕ, други домашни птици на 0.03 ЖЕ, една свиня майка над 50 кг на 0,5 ЖЕ и други свине на 0.3 ЖЕ.

Смята се, че включването на 18-те процента най-големи свинеферми и 15-те процента най-големи птицеферми, представляващи съответно 85 % и 91 % от емисиите в тези сектори, ще намали годишните емисии на свинефермите най-малко с 135 kt за метана и с 33 kt за амоняка, а при птицефермите – с 62 kt за амоняка.

Съюзът на птицевъдите в България изготви проект на позиция, в която посочва мотивите за категоричното несъгласие по проекта на тази Директива. Към тях се присъединяват и двете браншови организации в сектор „Свиневъдство“ – АСБ и АИСБ, които също излагат своите аргументи.

Асоциациите в двата сектора смятат, че ЕК трябва да насочи своите усилия към прилагане на вече въведените норми, а не в разработването на нови и трудно изпълними такива.

Те припомнят, че на ниво ЕС има въведени единни изисквания по отношение емисии от животновъдството, като тези които касаят метана и амоняка. Те обхващат всички въдства. Важно е законодателството да се допълва и да не се допуска припокриване на отделните актове, за да могат да бъдат лесни за прилагане.

Според тях включването на декарбонизацията на промишлеността в обхвата на действащата директива трябва да се осъществи след внимателен анализ. Селското стопанство не може да бъде напълно декарбонизирано, тъй като се основава на естествени процеси. Без правилно отчитане на въглеродните емисии в отделните въдства, декарбонизацията на селскостопанските дейности не е приемлива и няма как да бъде изпълнена.

Браншът: Иновациите трябва да бъдат стимулирани чрез различни финансови инструменти, но не и налагани със законодателни инициативи.

В становището е посочено още, че нормите за допустими емисии следва да се определят на ниво държава членка съвместно между компетентните институции и бизнес операторите, като се вземат предвид нормите за опазване на околната среда, техническите параметри на отделните технологии, съобразени с местния климат.

През последните години в сектор птицевъдство и свиневъдство са въведени много нови технологии и практики, които щадят околната среда. Възобновяемостта на направените разходи обикновено надвишава 25 години. Във времена на финансови и икономически кризи и затруднения, българският бизнес не може да се ангажира с технология, която да трябва да бъде подменена само няколко години по-късно, допълват от бранша.

Линк към статията на agri.bg може да намерите ТУК

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт