Директивата за емисиите ще доведе до затварянето на много МСП в сектор свине и птици 25.03.2024

Директивата за емисиите ще доведе до затварянето на много МСП в сектор свине и птициД-р Петя Петкова: Тези предприятия ще бъдат поставени пред изключително затруднено положение

Снимка: Агрозона

Д-р Петя Петкова: Тези предприятия ще бъдат поставени пред изключително затруднено положение, за да отговорят на изискванията на Директивата на емисиите от промишлеността

“Чухме изключително много за това какво прави Комисията, но по-скоро не чухме проблемите, пред които сме поставени всички ние в ежедневието си. Факт е, че законодателното изисквания са много, факт е и че се изменят постоянно, но за всички нас е важно да има една устойчивост. Една оценка на въздействието на отделните държави по отношение и на пестицидите, също важи за антимикробната резистентно, защото поставяйки ни на едно начало което заедно със старите държави членки, ние ставаме неконкурентноспособни, което в крайна сметка се отразява и на крайния продукт и на потребителя”

Малките и средни предпиятия ще бъдат засегнати от директивата за емисиите от промишлеността

“По отношение на директивата за емисиите, сектор свиневъдство и птицевъдство бяха засегнати изключително много, да, започнаха от много по-ниски прагове, но в крайна сметка това, което беше постигнато като консенсус, ще засегне малки и средни предприятия, които в крайна сметка няма да имат избор, освен да затворят. Говорейки за работна ръка, квалифицираната работна ръка, която ще трябва да отговаря именно за докладване на тези емисии, в крайна сметка ние няма откъде да я намерим, така че тези предприятия ще бъдат поставени пред изключително затруднено положение и най-вече до това да търсят алтернатива”

Новите технологии по отношение на устойчива икономика са прекрасно нещо, всеки от нас се стреми в работата си да внедрява, да се модернизира, но в крайна сметка тези технологии струват доста скъпо. Това е инвестиция, която се отразява на крайния продукт и когато говорим за едно стеснено търсене и намалена покопателна способност, това неминуемо ще доведе до своето отражение и на пазара, който има с хранителни продукти.

България не е подготвена да защити българските животновъди

Неслучайно говорим за оценка на въздействието и за всички тези актове и амбиции, които има Комисията. Специално за хуманното отношение към животните, там нещата са изключително тревожни. Тревожни са по отношение на това, че България не е подготвена да защити българските животновъди, защото това засяга и сектора едри преживни животни, свиневъдство, птицевъдство, няма анализи за това до какво евентуалните инициативи ще доведат и по какъв начин може да се внедрят новите технологии, за да предпази тези сектори. Това са основополагащи сектори, които в крайна сметка осигуряват хранителни продукти, които всички ние консумираме ежедневно.

Линк към статията на www.agrozona.bg може да намерите ТУК

 

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт