Установен е случай на свински грип при човек в Дания

В края на януари датският Statens Serum Institut (SSI) откри случай на грип при гражданин на Дания с вариант на вируса, който вероятно произхожда от прасета. Гражданинът работи в датска кланица за свине. Заболяването е проявено с клинични признаци. Всички индикации са, че това е единичен случай на инфекция. Не се счита, че съществува риск от разпространение между хората.

Констатацията е направена чрез извършвания от Statens Serum Institut (SSI) мониторинг на грипа на национално ниво. Пробата е взета в края на ноември 2021 г., когато пациентът е приет в болницата за няколко дни с остро тежко респираторно заболяване. Пациентът е внимателно прегледан и единствено е установен грипен вирус, открит в проба от дихателните пътища.

След по-задълбочен анализ на изолата е установено, че той е вирус, който досега е бил открит само при свинете.
Касае са за изолиран случай. В Дания не са известни други случаи. Други случаи на този вирус също не са открити чрез лабораторния мониторинг. Смята се, че пациентът е бил заразен във връзка с работата си в датска кланица за свине.

При националния мониторинг на грип в популацията на домашните свине в Дания е установен вирус на свински грип в три стада свине по-рано през 2021 г., който е много подобен на вируса, понастоящем открит в заразения гражданин.
В началото на 2021 г. също е открит случай на инфекция с вируса на свинския грип и при друг датски гражданин. Новият случай обаче няма нищо общо с предходния.

Епидемиологичното проучване продължава. SSI в момента е в процес на събиране на допълнителна информация за изясняване на клиничната картина и начина на предаване. SSI ще продължи да извършва и мониторинг на национално ниво за проследяване наличието на тези видове грипни вируси, както при хора, така и като част от мониторинга на грипния вирус в популацията на домашните свине.

Понастоящем се осъществява тясно сътрудничество между датските здравни органи и ветеринарните органи по отношение на този случай на заразяване.
Световната здравна организация и европейските здравни органи са информирани.

През 2021 година се появиха съобщения, че свине в Китай все по-често се заразяват с щам на грип, който има потенциал да прескочи междувидовата бариера и да започне да заразява и хора. Тогава д-р Робърт Уебстър, специалист в областта на грипните вируси, коментира в сп. „Нейчър“, че е „игра на отгатване дали този щам ще мутира, за да се предава лесно между хората, което все още не е направил“.

Линк към статията на http://outbreaknewstoday.com може да намерите ТУК

 

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт