Цени на свинете в ЕС: Януарска умора, какво следва?

Цените на свинете в ЕС продължиха да спадат през януари, като във всички ключови страни бяха регистрирани спадове.

Белгия и Дания са единствените ключови страни, където цените остават над тези, наблюдавани по това време миналата година

Ограничените доставки на свинско месо биха могли да осигурят известна подкрепа за цените, ако търсенето се повиши, следвайки сезонните тенденции

Текущо състояние:

Цените на свинете в ЕС бяха изправени пред допълнителен натиск през януари, като средната стойност за ЕС 27 за референтните цени от клас Е спадна с 13 евроцента/кг през четирите седмици на януари, приключващи на 28-мо число. Предлагането на свине беше отчетено като достатъчно, за да задоволи сезонно слабото търсене. Това движение увеличи разликата между референтната цена в ЕС и Обединеното кралство до над 42 евроцента/кг, което е най-голямата разлика, която сме виждали от края на 2021 г.

Цените са паднали във всички ключови страни производителки. Нидерландия отбеляза най-силен спад през четириседмичния период, след известна относителна стабилност, наблюдавана от октомври. Цените спаднаха с 28 цента/кг през четирите седмици, завършващи на 28 януари и сега са с 13 цента/кг по-нискит от нивата преди година.

От друга страна във Франция и Испания цените се понижиха съответно с 2 цента/кг и 4 цента/кг през периода от четири седмици. Спадът на цените в тези две страни изглежда се изравнява от средата на декември, но е по-нисък на годишна база след рязък спад през летните и есенните месеци.

Белгия и Дания са единствените ключови нации производители, където цените остават над тези, наблюдавани по това време миналата година.

Поглед напред:

Обемите на производство на свинско месо намаляват през 2023 г. От началото на 2023 г. (януари–ноември) ЕС 27 е произвел 18,9 милиона тона свинско месо, което е спад от 7% на годишна база. В последната си прогноза на Европейската комисия те прогнозират производството да продължи да намалява с около 1% годишно между сега и 2035 г. Тези намаляващи доставки биха могли да подкрепят цените, ако потребителското търсене се подобри.

Въпреки че консумацията на свинско месо намалява в дългосрочен план на континента и това е прогноза за продължаване на тенденцията, тази промяна в потребителското поведение е постепенна, до голяма степен водена от опасения за здравето и околната среда. Повишаването на разходите за живот, което оказва влияние върху потребителските разходи през втората половина на 2022 г. и до 2023 г., доведе до значителен спад в потреблението на глава от населението в ЕС от 5%, според Европейската комисия. Много потребители замениха свинското месо с птичето поради по-ниската цена.

Консумацията на свинско има известна сезонност, като обемите се увеличават през по-топлите месеци и през празничните периоди. Тези тенденции могат да генерират някои краткосрочни повишения, които могат да повлияят на цените. На всичкото отгоре, тъй като инфлационният натиск отслабва и нарастването на цените се забавя, може да видим подем в общото потребителско търсене, тъй като потребителите се завръщат към навиците си.

В краткосрочната перспектива за селскостопанските пазари за периода 2023-2024 Европейската комисия ясно посочва, че ПРОИЗВОДСТВОТО НА СВИНЕ В ЦЕЛИЯ ЕС СЪЮЗ НАМАЛЯВА

През първата половина на 2023 г. производството на свинско месо в ЕС е намаляло с -8,6%. Най-големи намаления са отчетени в Германия (-210 000 t или -9,4%), Дания (-180 000 t или -21,5%) и Испания (-150 000 t или -5,8%). Това ниско предлагане в ЕС доведе до рекордно високи вътрешни цени. От юли обаче цените на производителте в ЕС започнаха да показват признаци на спад. Тъй като цените на фуражите намаляваха и маржовете останаха положителни, се очакваше теглото на труповете да се увеличи през втората половина на годината. Като цяло годината завърши с очакван спад на производството от -6,6% през 2023 г.

В същото време търсенето в ЕС остава стабилно, но предвид намаленото предлагане се очакваше спад в потреблението на глава от населението в ЕС (-5%, до 30,4 кг). Освен намаленото предлагане, важна роля играят съображенията на потребителите за повишаване на цените, което доведе до намаляване на консумацията на свинско месо или преминаване към други видове месо. По-специално, консумацията на свинско месо често се намалява в полза на птичето месо. Ако предлагането се възстанови леко, това може да намали цените на производителите и да доведе до малко увеличение на потреблението на глава от населението през 2024 г.

ПО-МАЛКО КОНКУРЕНТНИТЕ ЦЕНИ В ЕС ПРЕЧАТ НА ИЗНОСА

По-малко конкурентните цени на свинското месо в ЕС правят износа за световния пазар истинско предизвикателство. През първата половина на 2023 г. износът на ЕС отбеляза спад от -20%. Производството на свинско месо в Китай се възстановява и затова е необходим по-малък внос.

В същото време ЕС губи пазарни дялове както във високите ценови пазари (САЩ, Япония, Австралия) и такива с по-ниска стойност (напр. Филипините) поради по-силната ценова конкуренция. Само британският пазар показва леко положително развитие (+2,4% през януари юни). Като цяло износът на ЕС през 2023 г. намаля с  -16%. Ако цените продължат да падат, някои пазарни дялове може да бъдат възстановени, което ще доведе до 5% увеличение през 2024 г.

Вносът на свинско месо в ЕС от Обединеното кралство е намалял с почти 19% презпървата половина на 2023 г., след увеличение от почти 28% през 2022 г. Причината за това е текущият спад в производството в Обединеното кралство. Тъй като Обединеното кралство представлява повече от ¾ от вноса на ЕС и в краткосрочен план не се очаква замяна на други източници, вносът на свинско месо в ЕС може да намалее с 20% през 2023 г.

Източници: www.ahdb.org.uk и EK - КРАТКОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА за селскостопанските пазари на ЕС през 2023 и 2024 г

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт