Свински тор срещу изкуствени торове – икономическото съревнование на 2022 година

Ключът към увеличение на стойността на оборския тор е да се разшири въздействието му върху по-голяма площ

Когато става въпрос за земеделие, няма никаква сигурност. Единственото нещо, за което можем да бъдем сигурни е, че следващата година ще бъде различна от настоящата. Селскостопанските пазари са отличен пример за това. Цените на суровините са с почти 50% по-високи, отколкото при прибиране на реколтата, цените на изкуствените торове са два пъти по-високи спрямо само преди една година, а скокът на цените при растителната защита е просто безумен. Всички тези увеличения на входящите разходи добавят допълнителна стойност на невъзпятият герой в животновъдството: свинския тор.

Скот Флеминг

Оценяването на стойността на оборския тор може да бъде трудна задача. В статията си „Ориентиране в приоритетите за анализ на оборския тор“ в изданието от февруари 2021 г. на Journal of Nutrient Management засегнах точно тази тема.

Свинският тор има огромна стойност, която може никога да не бъде реално оценена. Той не само е източник на азот (N), фосфор (P) и калий (K), но и с пълен набор от микроелементи.

Свинският тор e ценен не само като компонент за повишаване на плодородието. Той се различава драстично от изкуствените торове по начина, по който подхранва почвата. Правилното му прилагане има голям принос за цялостното състояние на почвата.

Свинският тор подсилва почвата по много начини. Основният метод за използване му е като подобрител. Базата, на която можем да оценим стойността му на подобрител е като го разбием на основните му компоненти. Математиката тук не е прекалено трудна, но не е и лесна.

Азотът е първото хранително вещество в анализа на тора, така че започваме от него, но той може да е едно от по-сложните уравнения, а именно защото има толкова много различни източници на азот.

Най-лесният начин да остойностим търговските торове е чрез цената на единица хранително вещество. По този метод се взема хранителната стойност на източника и се обръща в долари за единица хранително вещество. За да изчислите доларите за единица хранително вещество, първо трябва да намерите единиците хранително вещество на тон тор. При изчислени паундове хранително вещество на тон тор, можете да разделите цената на тон тор на единиците хранително вещество на тон тор.

Пример 1:

Карбамид (46-0-0) на цена от $930/t

2000 lbs/t x 0.46% N = 920 единици N/t

$930/t ÷ 920 единици N/t = $1.01/ единица N

Пример 2:

32% UAN Течен азотен тор (32-0-0) на цена от $800/t

2000 lbs/t x 0.32% N = 640 единици N/t

$800/t ÷ 640 единици N/t = $1.25/ единица N

Цената на фосфора и калия за единица хранително вещество може да се определи по подобен начин. Фосфорът обаче може да изкриви картината, поради азота, който идва заедно с фосфора. Когато става въпрос за икономическо изчисляване на хранителни вещества, азотът в торовете с моноамониев фосфат (MAP) или диамониев фосфат (DAP) със сигурност трябва да се вземе предвид. В този пример азотният компонент на фосфорния тор ще бъде игнориран за по-прости изчисления на стойността на фосфора.

Пример:

MAP (11-52-0) на цена от $800/t

2,000 lbs/t x 0.52% P = 1,040 единици P/t

$800/t ÷ 140 единици P/t = $0.77/ единица P

Какво разпръсквате?

Не може да знаете стойността на свинският тор ,ако не знаете какво всъщност съдържа. Има налични теоретични стойности за най-често срещаните видове свински тор, но тези стойности са само приблизителна стойност на това, което евентуално може да има в свинския тор. Единственият сигурен начин да разберете какво има във вашия оборски тор е като изпратите проби за анализ. Макар анализът на свинския тор със сигурност да е свързан с определени разходи, неанализирането може да доведе до много по-високи разходи.

При колективно наблюдение на проби от свинския тор, анализирани в лабораторията Rock River през последната година, се наблюдава значителна променливост. Извършен е статистически анализ на течен тор, за да се определи степента на променливостта.

Изглежда, че азотът има най-равномерно разпределение на стойностите, но също така показа доста голяма променливост. Средната обща стойност на азота е 16,4 паунда на 1000 галона с нормален диапазон от 11,9 до 21 паунда общ азот на 1000 галона.

Фосфорът и калият имат по-малко равномерно разпределение, но по-широк диапазон в анализа. Средната стойност на фосфора е 6,56 паунда с диапазон от 4,33 до 8,79 паунда. Калият показа още по-голям диапазон от стойности, със средна стойност от 17,91 паунда и диапазон от 13,7 до 22,2 паунда.

Това би довело до обща стойност от $32,36 само за 1000 галона течен тор. Когато умножите тази цена по вашата норма на приложение, свинският оборски тор вече не е пасив. Той носи със себе си голяма финансова стойност като подобрител на почвата.

Разпръснете го

Ключът към максимизирането на стойността на свинския тор е разширяването на въздействието му върху площта. Разпръскването му не е просто или евтино начинание. Разбъркването, маркучите за полагане, резервоарите за настройване, транспортирането с камиони, изпомпването и прилагането идват с огромна цена на акър*.. Въпреки че тези разходи могат да бъдат силно променливи, можем да потърсим някои насоки в Проучването на персонализираните тарифи на фермите в Айова за 2021 г. Ръководството от проучването споменава за цена от $10 до $15 на 1000 галона за пръскане чрез драглайн система със средна цена от $11,65 за 1000 галона. При стандартна норма на приложение от 12 000 галона на акър, това би било 139,80 долара на акър разход за пръскане на свински тор.

*1 Акър (Acre) = 4.05 Декара

Когато вземем предвид стойността на свинският тор от предишното ни изследване, дори само стойността на азота надвишава разходите за пръскане. Тези 12 000 галона течен свински оборски тор имат приложена стойност малко под 400 долара на акър! Простата математика казва, че за всеки долар, който похарчим за пръскане, ние получаваме почти два долара обратно като тор.

Неизползването на свински тор също има своите пропуснати ползи. Това може да се доведе до намален добив и нужда от по-големи количества изкуствени торове. Както беше посочено по-горе, оборският тор е ол инклузив пакет за плодородие. Не само внася хранителни вещества за културите в почвата, но също така подхранва биологичния живот в почвата. Биологията на почвата ще процъфтява и ще помогне за освобождаването на хранителните вещества от почвата и торта.

Допълнителните разходи, свързани с пръскането на изкуствени торове, са лесни за измерване. Компонентът за загуба на добив на изкуствения срещу свинския тор е мястото, където нещата могат да бъдат проблемни. Без прилагане на контролни ивици „без свински оборски тор“, не може да се измери пропуснат потенциал. Изкуственият тор може да осигури необходимите хранителни вещества на културата, но не е същото като пълния набор от макроелементи, микроелементи и органична материя, доставяни от свинския оборския тор.

В селското стопанство е лесно да се изчислят тежките разходи. Лесно може да се калкулират спестените изкуствени торове. Със солидно водене на статистика, анализ и сравнителен анализ и анализ на разходите можем да изчислим разходите за пръскане на свински тор на акър.

В земеделието обаче има и скрити разходи, които са трудни за измерване. Един от най-големите е пропускът да не се прилага оборски тор. Обаче прекомерното използване на оборски тор неизбежно ще доведе до екстремна концентрация на хранителни вещества. Когато в нивите се прилагат изключително високи количества оборски тор или едни и същи ниви се торят всяка година, почвата ще започне да натрупва излишни хранителни вещества. Излишните хранителни вещества в почвата могат да имат пагубен ефект върху усвояването на други хранителни вещества. Въпреки че това е област, в която са необходими повече изследвания, става дума за нещо, което е най-добре да се избягва.

Освен това, понижаването на фосфора е много бавен процес. Може да отнеме десетилетия забрана на пръскане на оборски тор, за да се върнат стойностите на фосфора в препоръчителния диапазон. Междувременно прилагането на оборска тор става все по-скъпо заради транспортирането към по-отдалечени блокове.

С воденето на точна статистика, можем да избегнем известна несигурност около прилагането на свински тор. Първите стъпки включват да разберете какво има във вашия оборски тор и да установите стойностите. Проследете цените на изкуствените торове и установете разходите, свързани с всяко хранително вещество. След като се установят разходите за изкуствени торове, е лесно чрез изчисление да се определи стойността на оборския тор. И още веднъж: ползвайте го. Това е невероятно ценен ресурс и трябва да се третира като такъв.

Линк към статията на agrozona.bg може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт