Световните цени на свинското месо се покачват през декември

Източник: ФАО

Средният годишен индекс на цените на месото на ФАО през 2022 г. като цяло е най-високият от над тридесет години.

Индексът на цените на месото на ФАО достигна средно 113,8 пункта през декември, спад от 1,4 пункта (1,2%) спрямо ноември, отбелязвайки шести пореден месечен спад, но остана с 2,8 пункта (2,5%) над нивото си от преди година. Намалението на индекса през декември се дължи на по-ниските световни цени на говеждото и птичето месо, частично компенсирано от по-високите цени на свинското и овчето месо.

Международните цени на говеждото месо паднаха, притиснати от по-голямото предлагане на едър рогат добитък за клане в няколко големи страни производителки и слабото глобално търсене на средносрочни доставки. Междувременно цените на птичето месо се понижиха, тъй като наличностите за износ бяха повече от достатъчни, за да отговорят на търсенето на внос за спот доставки, въпреки производствените неуспехи поради засилените огнища на птичи грип. За разлика от това, световните цени на свинското месо се повишиха, подкрепени от стабилното, предколедно вътрешно търсене, особено в Европа, докато цените на овчето месо се повишиха поради колебанията на валутата.

През 2022 г. като цяло индексът на цените на месото на ФАО е средно 118,9 пункта, което е увеличение с 11,2 пункта (10,4%) спрямо 2021 г., отбелязвайки най-високата средна годишна стойност, регистрирана от 1990 г. насам.

Източник: ФАО
https://www.fao.org

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт