Съвместна рамка за действие One Health

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), Европейската агенция по химикалите (ECHA), Европейската агенция за околната среда (EEA), Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) публикуваха съвместна рамка за засилване на сътрудничеството в подкрепа на изпълнението на програмата за едно здраве в Европейския съюз (ЕС).

One Health признава сложното взаимодействие между здравето на хората, животните и растенията, безопасността на храните, климатичната криза и устойчивостта на околната среда. Прилагането на този подход в различни сектори ще бъде от ключово значение за подобряване на подготовката на ЕС и неговите държави членки за предотвратяване, прогнозиране, откриване и реагиране на заплахи за здравето. То ще смекчи въздействието и обществената цена на такива заплахи или дори ще предотврати появата им, като същевременно ще спомогне за намаляване на човешкия натиск върху околната среда и ще защити ключови обществени нужди като продоволствена сигурност и достъп до чист въздух и вода.

Междуведомствена работна група ще работи по прилагането на съвместната рамка за действие през следващите три години (2024-2026 г.), като се фокусира върху пет стратегически цели: стратегическа координация, координация на научните изследвания, изграждане на капацитет, ангажиране на заинтересованите страни и съвместни междуведомствени дейности . Това ще гарантира, че научните съвети предоставяни от агенциите са все по-интегрирани, че доказателствената база за One Health е подсилена и че агенциите са в състояние да допринесат с общ глас за програмата One Health в ЕС.

май 2024 г./ EFSA/ Европейски съюз.
https://www.efsa.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт