Развитието на световния пазар на свинско месо през 2023 г

Прегледът на пазара на ФАО показва, че световното производство на свинско месо е продължило да расте през 2023 г., докато търговията е спаднала рязко.

Световното производство на свинско месо достигна 124,5 милиона тона през 2023 г., което е с 1,4% повече от 2022 г. Това се дължеше основно на продължаващото разширяване на производството в Азия, което беше само частично компенсирано от втората поредна година на свиване на производството в Европа. Производството на свинско месо също се е увеличило в Америка и Океания. Междувременно производството в Африка остава до голяма степен стабилно.

Производството на свинско месо в Китай се увеличи за трета поредна година с 4,5% през 2023 г., или над 2,5 милиона тона, до 58,8 милиона тона, което представлява 47% от общото производство на свинско месо в света. Производството също се увеличи във Виетнам, Съединените щати и Бразилия. Във Виетнам повишената ефективност в резултат на инвестиции в индустрията и консолидация доведе до нарастване на популацията на свинете, стимулирайки разширяване на производството. В Съединените щати производството се възстанови след спад в продължение на две последователни години, главно поради нарастващото клане. Междувременно в Бразилия намалените разходи за суровини и по-голямата наличност на фуражи, особено царевица, повишиха производството на свинско месо с 2%; това обаче отразява значително забавяне на разширяването на производството в сравнение с резултатите от растежа през последните няколко години.

Тези увеличения бяха компенсирани от спад от 6,6% в производството на свинско месо, което се равнява на спад от 1,5 милиона тона, до 20,8 милиона тона в Европейския съюз. Това е втората поредна година на спад на производството, тъй като секторът продължава да страда от широко разпространени огнища на АЧС, които намаляват чуждестранното търсене, особено от Азия. Намаляващото вътрешно търсене и по-ниските маржове на печалбата също накараха фермерите да намалят дейността си, което доведе до спад в стадото свине в региона. По същия начин производството в Обединеното кралство е намаляло с близо 11% на годишна база, докато в Канада високите разходи за суровини и недостигът на работна ръка, съчетани с по-ниското търсене, доведоха до затварянето на някои заводи, намалявайки производството на свинско месо.

Глобалната търговия със свинско месо спадна за трета поредна година през 2023 г. със 7,9% до 9,8 милиона тона, отразявайки спада на вноса от всички региони с изключение на Централна Америка и Карибите.

Най-значително свиване на вноса беше отчетено в Китай, Филипините, Съединените щати и Япония, като цяло подкрепено от по-високи доставки от национални източници, включително запаси. За разлика от това, вносът на свинско месо нарасна в Мексико, Канада и Чили, наред с други, поради нарастващо вътрешно търсене, като този в Малайзия и Доминиканската република се увеличи поради предизвикателствата в предлагането, свързани с АЧС.

Спадът в световното търсене и по-ниското национално производство доведоха до спад с една четвърт в износа на свинско месо от Европейския съюз. Износът на свинско месо също спадна от Канада и Обединеното кралство поради по-ниските експортни наличности.

Въпреки спада в световното търсене на свинско месо, няколко страни, по-специално Съединените щати, Бразилия и Руската федерация, отчетоха по-високи доставки. Износът на Съединените щати се възстанови след две последователни години на спад, основно улеснен от търговските споразумения със съседните държави, Мексико, Канада и Доминиканската република. Що се отнася до Бразилия, въпреки спада в обемите, предназначени за Китай, износът на свинско месо се е увеличил поради нарастващите доставки за Филипините, Чили, Сингапур, Уругвай, Виетнам и Япония. Наскоро придобитият пазарен достъп до Канада и Мексико също помогна на Бразилия да поддържа експанзията на износа, въпреки че Мексико спря вноса от Бразилия през ноември 2023 г. на фона на протестите на фермерите. Руската федерация също изнесе повече, като се възползва от разширяването на експортните доставки и конкурентни цени, съчетано със споразумение за регионализация, подписано с Виетнам, което позволи износът да продължи от части на Руската федерация, свободни от вируса на АЧС.

Източник: 24 април 2024 г./ ФАО. 2024 г. Преглед на пазара на месо: Преглед на развитието на световния пазар през 2023 г. Рим
https://openknowledge.fao.org

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт