Разходите за производство на свине нарастват във всички страни

Разбивка на производствените разходи за свине през 2021 г. в €/kg кланичен труп. Източник: IFIP въз основа на данни от Interpig

Разходите за производство на свине нарастват във всички страни

През 2021 г. икономическите резултати на производителите на свине бяха възпрепятствани поради по-високи производствени разходи (+14,9% средно), докато получените цени паднаха в цяла Европа, с изключение на Италия. Резултатите са отрицателни в 12 от страните в сравнение само с 5 от тях през 2020 г.

Доклад от InterPIG, международна група от експерти по икономика на свиневъдния сектор, сравнява разходите за производство на свине през 2021 г. в 18 държави. През 2021 г. тези разходи, изразени в евро, варираха с почти 1 евро/кг труп между Централна и Западна Бразилия и Италия, което показва разнообразието на ситуациите. Докато Италия, както и някои северноевропейски страни, разработват диференцирани продукти (по-тежки прасета, свободно отглеждани животни и т.н.), страните от другата страна на Атлантика произвеждат по-евтини прасета с по-ниски производствени разходи.

Цени на фуражите

Кризата със суровините, която започна през есента на 2020 г. и след това беше изострена от руско-украинския конфликт, имаше възходящо въздействие върху цената на фуража за свине във всички страни и по този начин върху производствените разходи. В Италия и Великобритания цената на труп надхвърли 2 евро/кг. Класирането на страните остава същото, но поскъпването на фуражите засегна повече страните от другата страна на Атлантика, което намалява разликата в производствените разходи с Европа. Дания, за първи път от създаването на това сравнение, имаше по-ниски разходи от Канада. През 2021 г. производството на канола (генно модифицирана рапица) в Канада беше едно от най-лошите, а реколтите от пшеница също бяха слаби, което позиционира страната като вносител на суровини по време на криза. Страните от Европейския съюз, които са зърнопроизводители, по принцип са по-защитени и в по-малка степен има повишения на цените.

Производствени разходи

Наблюдаваните разлики в производствените разходи се обясняват с цените на производствените фактори и с техническите характеристики на фермите. Разходите за фураж, най-значимият разход, варират от 0,82 евро/кг труп във Финландия, която се възползва от много ниските цени на фуража, до 1,45 евро/кг труп в Италия. През 2021 г. фуражите представляват 50% до 83% от общите разходи в зависимост от страната. Тежестта на разходите, които не се приписват на фуража, зависи от цената на съоръженията, цената и производителността на труда и различни разходи (зареждане, здравен статус, вода и енергията). Варирането в заплащането се обяснява с разликите между страните в цената на труда на час (от 2,3 до 27,1 €/ч). Вариациите в цените на новото строителство са значителни, вариращи от 2230 евро/свиня майка в Канада до повече от 12 000 евро/свиня майка във Финландия и Австрия. Дания остава най-ефективната по отношение на производителността на свинете с 34 отбити прасенца от свиня майка годишно. Фермерите във Франция отбиха 30,1 прасенца/свиня майка, което е много близо до 30,2 прасенца/свиня майка в Германия.

 

 

Развитие на получената цена и производствените разходи през 2021 г. в сравнение с 2020 г.

Цени, получени от производителите на свине

През 2021 г. получените цени паднаха в цяла Европа (14 от 18 държави) поради по-малкия внос от Китай, високото европейско предлагане и разпространението на африканската чума по свинете в Германия. В съчетание с нарастващите производствени разходи, спадът в цените се отрази негативно върху фермите. От друга страна, Съединените щати и Канада, водени от силно увеличение на цените (съответно с +52 цента и +68 цента), отбелязаха по-добри резултати от 2020 г. Северноамериканските пазари претърпяха значителен спад в предлагането на свинско месо през 2021 г. като Съединените щати се възползваха от силното вътрешно и външно търсене, което облагодетелства канадския износ. На европейско ниво Дания и Испания запазиха положителни резултати (съответно +4 цента и +2 цента), докато Германия и Холандия се сринаха (съответно -47 цента и -33 цента). Резултатът за фермите във Франция също е отрицателен (-12 цента €).

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт