Първи прогнози за глобалното производство на зърнени култури

Месец май бележи публикуването на първите прогнози за глобалното производство на зърнени култури, но за много култури, които тепърва ще бъдат засети в северното полукълбо, има високо ниво на несигурност на прогнозите. Тази година валидността на първите прогнози за производството на пшеница 2024/25 вече се тества, тъй като сушата и продължителните слани в ключови производствени райони на Руската федерация ограничиха перспективите за добив. Вследствие на това световните експортни цени на пшеницата се повишиха през май поради задълбочаващи се опасения за производството, съсредоточени в Черноморския регион. Пшеницата, повечето от която се консумира като храна само с ограничен брой заместители, се наблюдава много внимателно, особено от страните вносителки от гледна точка на продоволствената сигурност.

Първата прогноза на ФАО за сезон 2024/25 (юли/юни) предвижда световното производство на зърнени култури да възлезе на общо 2 846 милиона тона, почти равно на рекордното производство, реализирано през 2023/24. Световното производство на царевица и пшеница се очаква да намалее, докато това на ечемик, ориз и сорго се очаква да се увеличи.

Очаква се общото използване на зърнени култури в света през 2024/25 г. да нарасне с 0,5 процента до нов рекорд от 2 851 милиона тона, водено от повишеното потребление на храни, особено на ориз. Глобалното използване на зърнени храни за фураж също се прогнозира да се увеличи с 0,4 процента, водено от силното търсене на груби зърна (особено царевица и сорго) за храна на животни, докато употребата на фураж от пшеница и ориз се прогнозира да се свие.

Световните запаси от зърнени култури вероятно ще се увеличат с 1,5 процента (13,2 милиона тона) над началните си нива до рекордните 897 милиона тона, отразявайки очакванията за по-високи запаси от груби зърна (с увеличения за царевица, ечемик и сорго) и ориз. За разлика от това запасите от пшеница може да намалеят до най-ниското си ниво от 2021/22 г. Тъй като използването също се прогнозира да нарасне през 2024/25 г., глобалното съотношение запаси към използване на зърнени култури вероятно ще остане близо до нивото си от 2023/24 г., около 30,9 процента.

ФАО прогнозира спад на световната търговия със зърнени култури с 1,3 процента спрямо предходната година до 481 милиона тона, воден от по-слабите перспективи за търговия с царевица. Очаква се международната търговия с ориз да расте стабилно.

7 юни 2024 г. / ФАО.
https://www.fao.org/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт