Първи прогнози за глобалното производство на свине през 2024 г. от USDA

Прогнози за световното свиневъдство през 2023 и 2024 г. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA.

В последния си доклад „Животновъдство и птици: Световни пазари и търговия“ от 12 октомври USDA публикува първите си оценки за следващата година, в които предвижда производство, подобно на 2023 г., както и по-голяма динамика в международната търговия и лек спад в потреблението.

Общ преглед

Световното производство на свинско месо през 2024 г. се очаква да остане почти непроменено на 115,5 милиона тона (Mt), тъй като по-ниското производство в Европейския съюз и Китай ще бъде компенсирано от по-високото производство в Бразилия, Виетнам и Съединените щати.

В Европейския съюз се очаква производството да намалее с 2% на годишна база до 21,2 Mt. Наличностите от свине майки продължиха да намаляват през 2023 г. и се очаква да бъдат 10,3 милиона глави през 2024 г. Цените на фуражите се понижиха, а рентабилността на индустрията се подобри през 2023 г. Очаква се обаче слабото вътрешно търсене и липсата на нови експортни пазари, които да заменят Китай, да доведат до намаляване на промишленото производство. Очаква се слабото вътрешно търсене и липсата на нови експортни пазари, които да заменят Китай, да доведат до преструктуриране на сектора през 2024 г., тъй като производителите ще се опитат да адаптират производството към по-ниското общо търсене.

През 2024 г. износът на свинско месо от ЕС се очаква да намалее с 25% в сравнение с 2019 г. и да представлява 15% от общото производство, докато преди пет години той е бил 19%. В допълнение към нарастващата регулаторна тежест производителите на свине в ЕС продължават да са изправени пред големи предизвикателства при контролирането на въздействието на африканската чума по свинете (АЧС), което доведе до намаляване на стадата свине и ограничен износ за някои пазари. Със свиването на производството делът, предназначен за вътрешно потребление, нараства за сметка на износа.

Китайското производство се очаква да намалее с 1%, тъй като слабото вътрешно търсене доведе до тежки загуби в индустрията през по-голямата част от 2023 г., насърчавайки производителите да намалят производството.
Очаква се производството в Бразилия да се увеличи с 5% на годишна база, тъй като цените на свинете отразяват растежа на няколко експортни пазара, като Мексико, Сингапур и Доминиканската република. Разходите за производствени ресурси също се очаква да намалеят.

Виетнамското производство се очаква да нарасне с 5% до 3,7 Mt, благодарение на възстановяването на вътрешното търсене в резултат на икономическото възстановяване след COVID-19 и подобренията на ефективността в резултат на инвестициите и консолидацията на индустрията.

Глобални прогнози

Световното производство на свинско месо през 2024 г. се прогнозира да достигне 115,5 Mt, което би било практически подобно на производството, очаквано през 2023 г.
Глобалният износ се очаква да нарасне с 2,2% в сравнение с 2023 г., от 10,1 Mt на 10,4 Mt.

Вносът трябва да достигне обем от 9,75 Mt през 2024 г., което представлява увеличение от 1,1% в сравнение с предходната година.
Явното потребление ще намалее с 0,1%, от 115,0 на 114,9 Mt.

Показатели във водещите страни

Очаква се Китай да произведе 55,9 Mt свинско месо, което показва спад от 1,0% спрямо 2023 г. От друга страна, се очаква увеличение от 1,1% на обема на вноса, който ще достигне 2,3 Mt.

Производството на Европейския съюз се очаква да спадне с 1,6% до 21,2 млн. тона, докато износът се очаква да остане на 3,2 млн. т. Вносът се оценява на 100 000 тона.

Очаква се Съединените щати да увеличат производството си с 2,2% до 12,7 Mt, а износът да нарасне с 2,8% до 3,15 Mt.

Япония ще остане вторият по големина вносител на свинско месо в света с 1,51 Mt, което е увеличение от 1,3% спрямо 2023 г.

Очаква се Бразилия да увеличи обема на производството си с 4,9%, достигайки 4,83 млн. т. Очаква се и износ от 1,53 млн. т, което би означавало увеличение от 5,5%.

Очаква се Мексико да отбележи 1,3% увеличение на производството с приблизително 1,6 Mt. То ще запази позицията си на трети по големина вносител в света и първи в Латинска Америка с 1,31 Mt, цифра, подобна на очакваната през 2023 г.

Канада ще намали производството си с 1,2% с 2,03 Mt, а износът ще намалее с 0,4%.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт