Продължаваща несигурност през 2022 г. за световната свинeвъдна индустрия

Според резюмето на доклада на Rabobank за първото тримесечие на Global Pork, COVID-19 продължава да бъде най-голямата несигурност за световната верига за доставки на свинско месо. Пандемията доведе до много промени в управлението на веригата за доставки и моделите на потребление, които ще продължат да се развиват.

Входните разходи продължават да нарастват – тарифите за доставка, цените на енергията и цените на фуражното зърно, заедно с разходите за труд, са предизвикателство за веригите за доставка на свинско месо. В забавяща се икономика производителите и преработвателите се затрудняват да прехвърлят всички допълнителни разходи върху потребителите, така че маржовете ще бъдат под натиск.

Глобалният внос и износ на свинско месо вероятно ще намалее спрямо нивата от 2021 г., главно поради намаляването на търсенето на внос от Китай, тъй като местното производство се възстановява. Въпреки че традиционните страни вносители – главно Япония и Южна Корея, плюс някои нови страни вносители – вероятно ще увеличат вноса, големите износители ще трябва да намерят нов баланс между търсенето и предлагането.

Това са основните акценти от доклада на Rabobank:

Китай: Слабото търсене оказва натиск за понижаване на цените на свинското месо. Производството на свинско месо ще расте, движено от подобреното качество на свинете.

Европа: Прекомерното предлагане в Европа поддържа натиск за намаляване на цените. АЧС се разпространява в Северна Италия, което потенциално усложнява търговията.

САЩ: Намалените доставки на свине през първата половина на годината ще подпомогнат цените и ще помогнат за компенсиране на нарастващите разходи. Covid нарушава клането и разпространението, заплашвайки търсенето.

Бразилия: Сухото време отново повишава цените на фуража. Очаква се годината на изборите да донесе по-голяма волатилност на пазара на свине.

Югоизточна Азия: Огнища на Covid и ASF оказват влияние върху пазарите на свинско месо в Югоизточна Азия. Производството на свинско месо във

Виетнам и Филипините ще расте, макар и бавно.

Япония: Търсенето отслабва, тъй като Covid продължава да се разпространява. Вносът на свинско е силен, тъй като говеждото е по-скъпо.

За повече информация https://research.rabobank.com

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт