Потреблението на антимикробни средства при животните достига най-ниското ниво в Европа

Европейските страни са намалили значително продажбите на ветеринарни антибиотици, което води до по-нисък риск бактериите да станат резистентни при хора и животни.

Според тринадесетия годишен доклад за Европейското наблюдение на употребата на ветеринарни антимикробни средства (ESVAC), европейските страни са намалили значително продажбите на ветеринарни антибиотици, което се изразява в по-нисък риск бактериите да станат резистентни при хора и животни. Общите продажби на ветеринарни антибиотици са намалели с 53% между 2011 г. и 2022 г., достигайки най-ниското ниво, отчитано някога, според данни от 25 държави

През същия период продажбите на класове антибиотици, които се считат за критично важни в хуманната медицина за ветеринарна употреба, значително намаляха: продажбите на цефалоспорини от трето и четвърто поколение спаднаха с 49%, полимиксини с 81%, флуорохинолони с 25% и продажби на други хинолоните са спаднали с 90%.

Последният доклад на ESVAC също така включва информация за постигнатия напредък към целите, определени в стратегията на Европейската комисия „От фермата до вилицата“ за намаляване на продажбата на антимикробни средства за селскостопански животни и аквакултури в ЕС. През 2022 г. 27-те държави-членки на ЕС са постигнали малко над половината от целта за намаляване с 50%, определена за 2030 г. в сравнение с 2018 г., което доказва, че страните са на прав път за постигане на целите на стратегията.

Италия е водеща в европейските страни по намаляване на употребата на антимикробни средства.

Употребата на ветеринарни антибиотици в Италия е намаляла с 57,5% от 2011 г. насам, според данни на ESVAC (Европейски надзор на консумацията на ветеринарни антимикробни средства). Само през 2022 г. националното потребление е намаляло с 9,2% (увеличение от 5,3% спрямо предходната година).

Намаляване на продажбите от 2011 г. до 2022 г.:

-57,5% общи годишни продажби на антимикробни средства
-76,2% продажби на трето и четвърто поколение цефалоспорини
-59% флуорохинолони
- 95,9% хинолони
- 98,1% полимиксин

По-голямата част от вътрешните продажби са свързани с три класа антибиотици: пеницилини, тетрациклини и сулфонамиди, представляващи съответно 34,6%, 22,6% и 13,8% от общите продажби.

Източник: Ноември, 2023/ EMA/ European Union.
https://www.ema.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт