Намаляване на животните се наблюдава и при четири групи свине

Намаляване на броя на животните се наблюдава и при четирите групи свине, особено при прасетата за клане с 4,8%.

В началото на юни 2023 г. поголовието на свинете е 9 436,3 хил. глави, което е със 174,9 хил. глави (1,8%) по-малко от същия период на 2022 г. и 187 хил. глави или 2,0% спрямо декември 2022 г.

Спрямо юни 2022 г. свинете за разплод намаляват с 15,7 хил. глави (-2,6%) до 590,6 хил. глави, от които броят на бременните свине майки се увеличава с 4,2 хил. глави (+1,0%) до 421,9 хил. глави. Спрямо декември 2022 г. броят на свинете за разплод намалява с 1,9 хил. глави (-0,3%), като броят на майките за разплод се увеличава със 17,1 хил. глави, или 4,2%.

Спрямо структурата на стадото от свине в началото на юни 2022 г., през 2023 г. делът на прасенцата се увеличава с 1.0%, на подрастващите - с 0.3%, и на кърмещите свине - с 0.1%. За разлика от тях делът на свинете за клане намалява с 1.3%, а на свинете за разплод - с 0.1%.

За януари-юни 2023 г. (по предварителни данни) вносът на живи прасета е 3616.8 хил. глави, с 10.3% повече от същия период на предходната година, от които вносът на прасенца и подрастващи прасета се увеличава с 10.7%. Средното тегло на едно животно през периода е 33,2 килограма при 35,6 килограма през 2022 г.

Най-големият дял от националната популация на свине се държи от провинциите Великополска (32,4%), Мазовия (14,2%), Лодз (10,1%), както и Куявско-Поморски (8,7%) и Поморски (8,7%). Провинциите с най-малък дял са Lubuskie (0,8%), Podkarpackie (0,8%) и Małopolskie (1,1%).

Информация / Централна статистическа служба/ Полша. - 2023 г.
www.stat.gov.pl

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт