Перспективи за френската свиневъдна индустрия през 2024 г

Очаква се броя свине във Франция да продължи постепенно да намалява през 2024 г.
Като се има предвид тази тенденция и по-ниските печалби в производителността, допълнителен спад във френското производство изглежда много вероятно.

Това ограничение на доставките, както във Франция, така и в ЕС, вероятно ще благоприятства известна ценова устойчивост. Във всеки случай Китай, който отдавна беше движещата сила на цените на пазара на свинско месо, вече не изглежда способен да играе тази роля през 2024 г. Китайското производство се разви, което доведе до нарастващо намаляване на вноса в страната. Освен това Испания, Бразилия и Съединените щати (последните две с изключително конкурентни цени) са добре установени на този силно конкурентен пазар.

Експортният капацитет на Франция има тенденция да бъде ограничен пропорционално на намаляването на производството. Вътрешното потребление също традиционно се разглежда като естествен изход за френското производство, а износът често се разглежда само като източник на освобождаване на излишъци. Дори при благоприятни условия, изнесените количества са склонни да достигнат „връх“ много бързо, както видяхме през 2020-2021 г.

Намаляването на производството на свине ще продължи да оказва натиск върху сектора на клане/разфасоване с възможно по-нататъшно преструктуриране. Цените на свинското месо, ако се запазят, също рискуват да продължат да тежат върху преработвателния сектор.

Ако погледнем в ретроспекция през последните двадесет години броят на свинефермите във Франция непрекъснато намалява, като фермерите се пенсионират или спират да работят, без да бъдат заменени.
Данните от селскостопанското преброяване показват, че Франция е имала 8 500 ферми с повече от 20 свине майки или 100 прасета през 2020 г., в сравнение с 11 500 през 2010 г. и 16 800 през 2000 г. (намаляване с 50,6% за двадесет години). Това намаление обаче е придружено от увеличаване на размера на стопанството, така че през същия период намаляването на броя на свинете изглежда по-ограничено (-19,0%, според данните на SSP). Годините 2022 и 2023 потвърдиха този спад, като френската индустрия загуби 24 000 свине майки през 2022 г. (-2,5%) и още 28 000 свине майки през 2023 г. (-3,2%), тъй като броя на животните за разплод падна под 900 000 глави.

Март 2024/ Пазари за млечни, месни и птичи продукти. Bilan 2023/ Франция AgriMer/ Франция.
https://www.franceagrimer.fr/

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт