Пазарите на свинско месо остават под натиск, казва Rabobank

Според доклада на Rabobank „Global pork quarterly Q1 2024“ производството ще се забави през 2024 г.

Производството ще се забави през 2024 г., тъй като броя свине майки се свива в основните производствени региони. Очаква се тази тенденция да доведе до спад или стабилизиране без изменение на производството през 2024 г., като натискът от болести добавя тежест към предизвикателствата пред индустрията. Въпреки проблемите с производството, има светъл лъч, тъй като цените на фуража продължават да се понижават. Междувременно консумацията на свинско остава стабилна.

След различни предизвикателства през 2023 г., няколко растящи региона ще продължат да намаляват своите стада от свине майки през 2024 г., макар и с различни темпове. Китай, САЩ и някои европейски страни вероятно ще отбележат спад или запазване на производството на сегашните нива и през тази година, тъй като техния брой свине майки бяха по-малко в края на 2023 г. Натискът от болести допълнително ще понижи перспективите за производство по целия свят. Други предизвикателства, като отрицателни маржове на печалба, свръхпредлагане и слабо търсене, също са важни двигатели за намаляване на производството. Междувременно производителността ще продължи да се подобрява през 2024 г., водена от генетичния прогрес, по-добро управление на фермите и стратегии за намаляване на разходите.

Цените на царевицата и соята са намалели с 15% до 25% през последните 12 месеца. Възможни са по-нататъшни спадове на цените на фуражните зърнени култури предвид стагнацията на търсенето и нарастващите запаси в световен мащаб, въпреки че времето може потенциално да промени посоката на предлагане и движението на цените след 1-во тримесечие.

Свинското месо е сравнително добре позиционирано сред потребителите предвид инфлационния натиск, пред който са изправени някои други животински протеини. Потребителите продължават да харчат за свинско месо в ключови региони, въпреки че са склонни да бъдат по-предпазливи в разходите си. Намаляването на инфлационния натиск през 2024 г. като цяло ще подкрепи глобалното потребление на свинско месо.

Февруари 2024/ Rabobank.
https://research.rabobank.com

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт