Очаква се производството и износът на свинско месо в ЕС да спаднат до 2035 г

Баланс на пазара на свинско месо. Източник: Европейска комисия

Очаква се по-стриктното прилагане на законите за околната среда в някои държави от ЕС и намаляващите възможности за износ, заедно с обществената критика и африканската чума по свинете (АЧС), да намалят производството на свинско месо в ЕС. Очакваният спад в стадото свине майки вероятно ще бъде компенсиран отчасти от увеличеното кланично тегло. Предвижда се производството на свинско месо в ЕС да спада с 0,9 % годишно между сега и 2035 г. (или почти 2 милиона тона в сравнение с 2021-2023 г.). Предвижда се потреблението на глава от населението в ЕС да намалее с 0,7 % годишно, спадайки до 29,7 kg през 2035 г. (спад от -7 % в сравнение с вече ниските нива, регистрирани през 2021-2023 г.).

Очаква се производственият капацитет в Китай, Филипините и Виетнам да се възстанови по-рано от очакваното, което ще доведе до по-ниско търсене на внос, въпреки очакваното продължаване на огнищата на АЧС. За разлика от това, може да има повишено търсене на внос в САЩ, Австралия, Субсахарска Африка, някои други региони в Азия и съседни европейски страни. През следващото десетилетие Обединеното кралство може да се превърне в най-голямата отделна дестинация за износ на свинско месо от ЕС. Комбинираният ефект от тези развития означава, че въпреки че износът на ЕС се е увеличил през предходното десетилетие, се предвижда износът да намалее през следващите години и след това да се стабилизира на малко по-ниско ниво до 2035 г. (- 620 000 t между 2021-2023 г. и 2035 г.). ЕС също ще трябва да укрепи и диверсифицира портфолиото си за износ на свинско месо през следващите години. Очаква се вносът на свинско месо в ЕС да остане нисък и стабилен, главно защото Обединеното кралство се фокусира върху вътрешния си пазар, докато значително увеличение на вноса от други страни не е вероятно.

След скока на цените през 2022-2023 г. се очаква цените на свинското месо в ЕС да останат на по-високо ниво след очакван спад на производствените разходи в краткосрочен план. Не е сигурно обаче до какво ниво ще паднат. Очаква се цените да останат по-високи в средносрочен план от нивата, наблюдавани в миналото, поради увеличените разходи и ограниченото предлагане в ЕС, достигайки 2 180 EUR/t до 2035 г.

7 декември 2023 г./ Европейска комисия/ Европейски съюз.
https://agriculture.ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт