Новият регламент заменя предишния поради развитието на епидемиологичната ситуация в ЕС

Официален вестник на Европейския съюз публикува Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията от 16 март 2023 г., който определя специални мерки за контрол на болестта на африканската чума по свинете и отменя Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605.


От датата на приемане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 епидемиологичната ситуация в Съюза се разви и в държавите членки бяха събрани нов опит и знания относно епидемиологията на африканската чума по свинете. Поради това е целесъобразно да се преразгледат и адаптират настоящите специални мерки за контрол на болестта африканска чума по свинете, определени в посочения регламент за прилагане, като се вземат предвид тези развития и с цел да се предотврати разпространението на тази болест в Съюза.

Промените включват:

Регламента може да видите в прикачения файл под статията

Информация от Официален вестник на Европейския съюз/ Европейски съюз.
https://eur-lex.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт