Нещо се случва в Китай! За 18 месеца загубата от производство на свине е около 27 милиарда щатски долара

От няколко месеца се забелязват огромните финансови загуби в свиневъдния сектор на Китай. Китай коли около 12 милиона угоени свине седмично, а загубите са от 30 долара средно на глава през последните 18 месеца. При 12 милиона заклани животни на седмица, загубата на седмица е около 360 милиона долара, а за 18 месеца това прави около 27 милиарда щатски долара. Китайското правителство изчислява, че броя свине майки са намалели със 7% на годишна база или с близо 3 милиона свине майки.

Когато имате по-малко свине майки, имате и по-малко прасета. През януари цената на малките прасенца в Китай бяха около 20 щатски долара. Миналата седмица цените на прасенцата в Китай достигнаха около 100 щатски долара всяко. Очакваната текуща цена за производство на прасенце е $65. Всички знаем, че никой не плаща повече, отколкото има и цената от $20 до $100 за малко праенце е истинско отражение на срива в предлагането.

Настоящите продажби на прасенца са на животни отглеждани преди 5 месеца. Имайте предвид, че поголовието свине в Китай намаляваше постоянно през същия период от време. Има повече от добри шансове производството на свине да продължи да намалява още повече.

Тъй като се очертава срив в предлагането на животни в Китай през следващите няколко месеца, по-високите цени ще изтеглят свинското месо от всички страни износителки, поддържайки високи вътрешните цени в страните производителки.

В продължение на развитието на ситуацията в Китай се наблюдава, че рентабилността през второто тримесечие на 2024 г. се въвзвръща, тъй като производството намалява.

Какви мерки са предприети за стабилизиране на производството на свине от правителството?

Капацитетът за производство на свине в Китай се върна на високи нива. Според Националното статистическо бюро националното производство на свинско месо през първото тримесечие е 15,83 милиона тона, което е спад от 0,4% на годишна база. Според мониторинга на Министерството на земеделието и развитието на селските райони през втората седмица на април средната национална цена на свинете е била 15,4 юана за килограм, което е с 5,3% повече на годишна база.

Миналия месец Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Китай издаде план за контрол на капацитета за производство на свине, който коригира целевия брой свине майки от 41 милиона глави на 39 милиона глави. В края на март броя на свинете за разплод беше 39,92 милиона, което е спад от 7,3% на годишна база, което се равнява на 102,4% от целта от 39 милиона.

Броят на новородените прасенца намалява от октомври 2023 г. до март 2024 г.. Това е спад от 4,9% на годишна база за периода. Министерството очаква, че с тенденцията за намаляване на броя на новородените прасенца предлагането и търсенето на пазара на свине през второто тримесечие ще се подобри допълнително и свиневъдството може да се върне към рентабилност.

В края на март броя на прасетата за клане за 2 месеца в големите ферми в страната са намалели с 3% на годишна база. Това показва, че броят на свинете, които ще бъдат пуснати на пазара през второто тримесечие, ще намалее.

Министерството на земеделието и селските райони ще продължи да се фокусира върху стабилизирането на производствения капацитет, политиките и производството и доставката на живи свине, заедно със засилване на превенцията и контрола на болестите.

Източник: www.thepigsite.com и  Министерство на земеделието и селските райони/ Китай. http://www.moa.gov.cn

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт