Нерезите

Макар често пренебрегвани, нерезите са важен компонент за успеха и продуктивността на свинефермата. Какво трябва да се направи за да се осигури оптимално здраве и благополучие на нерезите ни обяснява д-р Monique Paris-Garcia. Фермите за нерези (осеменителните центрове) са по – важни за комерсиалните производствени системи. От гледна точка на благополучието (хуманното отношение) нерезите и свинете имат много подобни неща, но има и значителни различия между тях.

Нерезите се отглеждат в индивидуални боксове, за да се избегне нежелано заплождане и нараняване вследствие на агресията помежду им. Те трябва да могат да се разположат комфортно, лягайки на една страна без главата да ляга върху хранилката и задницата да опира на вратата и да се нараняват по някакъв начин.

Нерезите често остават по – дълго във фермата от свинете и стават значително по – големи – не е необичайно нерезът да тежи 363 кг. Затова условията за настаняване трябва да се обсъждат добре. Трябва да има възможност за движение и достатъчно място за растеж.
Трябва да се развива социалното поведение на нереза. Нерезите са по –малко социални от свинете и водят самотен живот в природата. По време на растежа те се събират по 2 – 3 и рядко може да се види група от повече от 3 възрастни нерези. Трябва да се минимизира стресът от физически контакт на нереза с други нерези и със свине. Трябва да се осигуряват безопасни отношение на нереза с хората, за да не бъдат наранявани гледачите.

Ефтаназията на нерезите също е проблем. С растежа черепът се удебелява, фронталните синуси се разширяват и израстват бивните. При физическа ефтаназия трябва ефективно да се пробие черепът и нерезът да се зашемети, след което следва смъртта.

Благополучието на (хуманното отношение към) нерезите е важен аспект, но за съжаление по него няма достатъчно литература.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт