Ларвите на насекомите като източник на протеин за храна за прасета – какво е бъдещето?

Храните за прасета обикновено изискват 15 до 25 процента суров протеин, за да осигурят ограничаващия прием на аминокиселини, необходими за отглеждането на прасета. Алтернативите на традиционните източници на протеин във фуражите като соя и рибно брашно включват памучно семе, перила, лен и слънчоглед. Изследвани са и алтернативни източници на фуражни протеини, получени от преработени животински или насекомни материали. Пазарната стойност и усвояването на тези алтернативни източници в голям мащаб изисква внимателно изследване на техния бизнес модел, ценова структура и безопасност. Големите компании сега предлагат протеинови продукти на базата на ларви на насекоми, предназначени за включване във фуражите за прасета. Ларвите на черната войнишка муха (BSF) са впечатляващ консуматор на растителни/животински отпадъчни материали, като превръщат 12 до 25 % от твърдата биомаса в ларви, след което могат да се събират за фуражни протеинови материали. И така, за тези няколко компании, разработващи източници на протеини за ларви на насекоми, доставяни на фуражни заводи и фермери, добивът от ларви, безопасните източници на субстрат за ларви, тестването за безопасност на продуктите, сравнителните производствени разходи и т.н. оказват влияние върху тяхната устойчивост.

Нормативна рамка

Много правителствени насоки ограничават продажбата на продукти, съдържащи изходни материали от насекоми и източници на отпадъчен субстрат, върху който продуктите от ларви могат да се отглеждат и продават. Строгият план за безопасност HACCP (Анализ на опасностите и критичните контролни точки), е пречка за предлагането на ларви на черната войнишка като фуражна съставка. За фуражите за прасета е важно да се ограничи достъпът на всякакви ларви до източници на отпадъци, съдържащи материали от преживни животни или свине (вътрешновидови).

Бизнес рамка

Търговското производство на ларви на насекоми, предназначени за храна за животни, изисква подходящи източници на субстрат от насекоми (напр. евтини отпадъчни материали), HACCP контролирани процеси на отглеждане и преработка на насекоми, тестване на продукти и процеси за известни патогени и съдържание на тежки метали. Периодът на отглеждане на производство на ларви в плитки контейнери в търговски мащаб често изисква високи вложения труд. Датите на съхранение и срок на годност на продуктите изискват регулация и правила. Настоящото сравнение на разходите на ларвите на насекоми с всички други източници на фуражни протеини остава неблагоприятно за ларвите на насекоми. Действителният коефициент на преобразуване на ларвите на черната войнишка муха, превръщащи субстратните материали в използваем протеинов продукт, изисква внимателно изследване – като се има предвид, че 80 процента е водното съдържание в субстрата на отпадъчния материал, тогава 1 метричен тон отпадъци, доставени в търговско съоръжение ще произведе само 50 kg сухо тегло ларви.

Проблеми с безопасността

Патогени: Субстратът, използван за производство на ларви на насекоми (напр. растителни и животински отпадъци), може да бъде сложен и да съдържа различни бактериални, гъбични и вирусни патогени. Ларвите на черната войнишка муха могат да задържат множество известни опасни бактерии, напр. Salmonella през производствения период в червата и кожата си. Следователно успешната обработка, насочена към елиминиране на тези патогени, трябва внимателно да изключи производствените материали или персонала. Елиминирането на риска от поява на прионов материал (протеинна инфекциозна частица)  в ларвните продукти може да се постигне само чрез пълно ограничаване на материали от преживни животни или прасета (вътрешновидови). Издръжливи патогенни гъбички и паразити като Enterocytozoon и Cryptosporidium и нематоди (тип плоски червеи с много малки размери от 0,2 до 0,8 мм) могат да представляват значителен риск за способността им да се задържат в материалите от ларви на насекоми. Възможно е генетичният трансфер на неблагоприятни плазмиди като гени за резистентност към антибиотици да бъде улеснен чрез хранене на животни с ларви на насекоми. Най-новата история показва способността на фуражите за свине, заразени с вируси, да пътуват по целия свят, с опустошителни последици за свинете.

Тежки метали и пестициди: Ларвите на насекомите са гостоприемници и е известно, че натрупват тежки метали като кадмий, олово, живак и арсен, така че тестването на партиди е необходимо по HACCP. Други по-полезни проучвания показват, че ларвите на черната войнишка муха могат да разграждат антибиотиците и пестицидите.


Какво ще кажете за превръщането на отпадъците от оборски тор и отпадъците от човешка храна (помия) в протеин за животинска храна?


Възможно е, ако животинският тор (например пилешки) и отпадъчните храни са внимателно добити, обработени и тествани, след което се използват като субстрат за ларви на черната войнишка муха, след това обработените ларви на мухата да могат да се дават, като фуражна съставка на други видове, например прасета или риба. Но предвид огромния брой патогени, които реалистично не могат да бъдат анализирани, непредсказуемостта, променливостта на оборския тор / хранителните остатъци, и потенциалните рискове, е много съмнително тази концепция да получи одобрение от регулаторите в много страни. Въпреки че оборският тор може да се доставя на местно ниво, за да се намали разпространението на екзотични болести, а стъпките на обработка могат да елиминират патогените, пасивното пренасяне на болести от насекоми все още е основен проблем. Ако ларвите на черната войнишка муха се хранят с нещо, което може да бъде класифицирано като отпадъчна човешка храна (помия), тогава ларвите също ще бъдат класифицирани като помия.

 

Предимства и недостатъци

Предимства Недостатъци
Подобрена устойчивост на производството на фуражи и кръгови принципи Търговското отглеждане на насекоми изисква нови умения и сложност
Ларвите на насекомите имат висока ефективност на преобразуване Неизвестни опасности и рискове
По-малко разчитане на транспорт и внос на фуражни съставки Разходите за производство на използваемата фуражна съставка са много по-високи (2-3 пъти) в сравнение с настоящите лидери на пазара, например соев шрот
Изисква по-малко земя и вода в сравнение с други източници на фуражни протеини Хигиенните рискове са по-сложни и скъпи за наблюдение
Високите производствени разходи могат да бъдат преодолени с допълнителни инвестиции и мащаб По-изобилните субстрати, напр. отпадъци от оборски тор нямат регулаторно одобрение и са трудни за транспортиране
Създава иновации и знания, които могат да се използват за подобряване на бъдещата устойчивост на храна за животни Производството на насекоми в търговски мащаб може да изисква по-високи разходи за капитал и труд

 

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите тук

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт