Испанските свинеферми намаляват емисиите от амоняк

Седемдесет и пет процента от свинефермите са приложили най-добрите налични техники за намаляване на нивата на емисии в своите съоръжения.

Министерството на земеделието, рибарството и храните публикува втория доклад за прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ) в свиневъдството. Анализираните данни показват, че средната стойност на нивата на емисии на амоняк, свързани със стопанствата, е намаляла през 2022 г. в сравнение с предходната година.

Този втори доклад посочва благоприятна еволюция в степента на нотифициране в Общия регистър на НДНТ в стопанствата, която миналата година достигна почти 75% от стопанствата и 90% от преброяването на стопанства със задължение за деклариране на тези НДНТ.

По отношение на намаляването на емисиите на амоняк, проучването потвърждава използването на лентовия разпръсквач като основна практика за прилагане на течна тор на полето. Тази техника с ниски емисии на амоняк е консолидирана срещу традиционното използване на разпръскване на суспензия с "пръскащ диск".

Тези данни представляват подобрение по отношение на последния годишен доклад на Испанската система за инвентаризация през 2021 г. Този доклад показа 2,4% намаление на емисиите на амоняк спрямо 2020 г. Това намаление означаваше не само изпълнение на националните ангажименти за намаляване на тези емисии, но също почти удвояване на целта за 3% годишно намаляване на емисиите по отношение на 2005 г., както е посочено в разпоредбите на Общността и в Гьотеборгския протокол.

Анализът на степента на прилагане на НДНТ също така показва, че практически всички докладвани ферми използват нископротеинова система за фазово хранене. Прилагането на тази техника е довело до низходяща тенденция в нивата на свързания екскретиран азот (AEN).

Този доклад събира информация за практиките, прилагани във фермите за намаляване на емисиите. За тази цел той използва данни от Генералния регистър на НДНТ на Генералната дирекция за селскостопански производства и пазари на министерството и данни от участващите автономни общности, чрез компютъризираната система ECOGAN.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт