Глобално производство на свине майки през 2024 година

Прогнозирани запаси от свине майки в основните страни производителки за 2023 г. и 2024 г. * Цифрата за Бразилия включва свине майки в промишлени ферми и ферми в заден двор. Изготвено от 333 Latin America с данни от FAS - USDA.

Според последните оценки на USDA, публикувани на 12 октомври, се очаква намаляване на броя свине майки в Китай, Европейския съюз и Северна Америка. Очаква се обаче Бразилия да види значително увеличение на броя на свинете майки.

Очаква се запасите от свине майки в Китай да намалеят с 2,3% през 2024 г. в сравнение с 2023 г. и да достигнат 42 милиона глави.

Предвижда се Европейският съюз да види свиване с 1,4% в стадото си свине от 10,4 на 10,25 милиона глави.

Броят на свинете майки в Съединените щати и Канада се очаква да достигнат 6,09 и 1,21 милиона глави, съответно с 0,2% и 1,6%.

За Бразилия* и Мексико, водещите производители в Латинска Америка, се очаква ръст от 3,2% и 0,4% със запаси от свине майки съответно от 3,2 и 1,31 милиона глави.

Други страни, като Русия, Южна Корея и Япония, се очаква да отбележат лек ръст в своите запаси от свине майки от не повече от 0,5%.


Източник: October 16, 2023/ 333 Latin America with data from USDA/ United States.

https://apps.fas.usda.gov/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт