Глобалното потребление на месо се очаква да нарасне до 2030 г.

Консумация на месо на глава от населението (изразено в тегло на дребно) и преминаване от говеждо към птиче месо. Източник: OECD/FAO (2021), „OECD-FAO Agricultural Outlook“, OECD Agricultural Statistics (база данни), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.

Глобалното потребление на месо се очаква да нарасне до 2030 г., като същевременно може да се наблюдава промяна в пазарните предпочитания от традиционно месо към растителни алтернативи.

Глобалното потребление на месо се очаква да нарасне с 14% до 2030 г. в сравнение със средните нива за 2018–2020 г., според доклада на ООН „Климатични рискове в селскостопанския сектор“. Ръстът на потреблението ще се дължи основно на растежа на доходите и населението. Въпреки това, в страните с високи доходи, консумацията на месо на глава от населението се очаква да се стабилизира поради промените в потребителските предпочитания и по-бавния растеж на населението. Очаква се до 2030 г. домашните птици да представляват 41% от световните месни продукти, а говеждото - 20%. Очаква се производството на говеждо месо да нарасне с 5,8% през 2030 г. спрямо базовия период 2018–2020 г.

По-голямата осведоменост за емисиите, генерирани от селскостопански дейности, и тяхното въздействие кара потребителите да пренасочват търсенето от въглеродно-интензивни продукти към по-малко въглеродно-интензивни алтернативи. Все по-голям брой потребители предпочитат диети на растителна основа пред диети с месо. Нарастващите разходи, дължащи се на данъците върху въглеродно-интензивните селскостопански продукти, съчетани с тази нарастваща осведоменост, биха могли допълнително да обезсърчат консумацията на месо и млечни продукти.

Вече може да се наблюдава промяна в пазарните предпочитания от традиционно месо към растителни алтернативи. През 2019 г. пазарът на храни на дребно е нараснал средно с 2,2%, но индустрията на храните на растителна основа се е увеличила с 11,4%. През 2020 г. индустрията нарасна с 27% в Съединените щати, в сравнение с 15% ръст в общите продажби на дребно на храни.

Линк към статитята на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт