Германия: Лек спад в броя на свинете

Според Държавната статистическа служба на 3 май тази година в Баден-Вюртемберг са били отглеждани 1,25 милиона прасета. В сравнение с проучването през май 2023 г., това представлява намаление от 23 000 прасета (-2%), много по-малко намаление в сравнение с трите предходни години, вариращо от -6% до -10%. Намаляването на броя на свинефермите също е по-слабо изразено в сравнение с предходните години, намалявайки с 3% до 1490. През 2023 г. повече от една десета от фермите са затворени спрямо предходната година.

Броят на свинете майки за разплод се стабилизира, като се увеличава леко с 1% до 103 900 животни. Това беше повлияно главно от увеличението с 3 600 глави на броя на все още незаплодените женски (13 800 животни). Въпреки че броят на подрастващите прасета (-10%) и свинете за угояване (-4%) са под нивото от предходната година, отново са заложени повече прасета (+4%). Към отчетната дата в местните обори има 447 200 прасенца, 183 700 подрастващи прасета и 509 700 прасета за угояване.

В същото време броят на свинете в Северен Рейн-Вестфалия намаля с 1,4%, а от май 2014 г. броят на свинефермите в Северен Рейн-Вестфалия е намалял с над 34%.

На 3 май 2024 г. в свинефермите в Северен Рейн-Вестфалия е имало 5,77 милиона прасета. Според държавната статистическа служба, въз основа на предварителните резултати от представителното преброяване на свинете, броят на свинете е намалял с 1,4% в сравнение с ноември 2023 г. (тогава: 5,85 милиона прасета). Около 5270 ферми в щата са имали поне 50 прасета или 10 свине майки за разплод през май 2024 г.

В Северен Рейн-Вестфалия броят на прасета за угояване с тегло между 50 и 80 килограма се е увеличил със 7% до 1,27 милиона животни. Като цяло броят на свинете за угояване се е увеличил с 0,7% до 2,78 милиона животни, което означава, че свинете за угояване представляват почти 50% от общата популация свине.

Намаляват малките прасенца (1,58 млн.; -4,7%) и свинете за разплод над 50 килограма живо тегло (334 600 животни; -0,6%). Броят на подрастващите (под 50 килограма живо тегло) намалява с 1,7% до 1,08 милиона животни.

От май 2014 г. броят на свинефермите в Северен Рейн-Вестфалия е намалял с 34,4%. Броят на животните е намалял с 21,8% за същия период.

Източници:  юни 2024 г./ IT NRW/ Германия. https://www.it.nrw/ и 

Държавна статистическа служба на Баден-Вюртемберг/ Германия - https://www.statistik-bw.de/

 

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт