Във Франция има 233 кланици, разположени в цялата страна

Изправено пред големи икономически трудности в сектора на кланицата, френското правителство стартира колективен план за действие.



Поради значителните икономически трудности, пред които е изправен секторът на кланиците, френската държава предприема метод на колективни действия, включващ професионалнo заинтересованите страни и местни власти, за да изгради териториална стратегия за управление на кланиците в полза на животновъдната индустрия.

Във Франция има 233 кланици, разположени в цялата страна. Настоящият контекст на животновъдните индустрии е белязан от по-забележима декапитализация през последните месеци, съчетана с увеличаване на разходите за енергия и инфлация. Тази ситуация вероятно ще застраши устойчивостта на най-крехките кланици.

Този контекст изисква проактивен отговор за запазване на съответната мрежа на ниво всяка област и по този начин да се гарантира устойчивостта на секторите на животновъдството.

Този подход, иницииран в сътрудничество с професионални индустрии и местни власти, е разделен на четири области:

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт