ЕК одобри немска схема на стойност 1 млрд. евро за подобряване на хуманното отношение към животните

ЕК одобри немска схема на стойност 1 млрд. евро за подобряване на хуманното отношение към животните


Съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, Европейската комисия одобри две германски схеми с общ бюджет от около 1 милиард евро, които са предназначени да подобрят стандартите за хуманно отношение към животните в животновъдството, особено свиневъдството
Първата схема, на стойност 675 милиона евро, ще предостави директни безвъзмездни средства, покриващи до 60% от допустимите инвестиционни разходи за модернизиране на съоръжения за отглеждане на свине с цел подобряване на стандартите за хуманно отношение към животните. Това включва подобрения в условията на живот (напр. достъп до климатични конюшни на открито или опции за охлаждане), както и ограничения за гъстота на отглеждане и емисии на CO2. Първата регулация е в сила до края на 2030 г.

Втората схема на стойност 325 милиона евро предоставя директни безвъзмездни средства, покриващи до 80% от допълнителните разходи за адаптиране на животновъдството към методи, които осигуряват по-високи стандарти за хуманно отношение към животните (като допълнителен груб фураж и постеля и електричество за охладителни и вентилационни системи). Втората наредба е в сила до края на 2031 г.

Федералният министър Йоздемир приветства одобрението на Европейската комисия за федералната програма за преобразуване на животновъдството:

„Получихме зелена светлина от Брюксел за насърчаване на по-добро животновъдство. Това е добър и важен сигнал за фермерите в Германия. Животновъдството трябва да има бъдеще в Германия – и това ще бъде възможно само ако превърнем потребителско търсене за по-добро благосъстояние на животните в бизнес модел. Нашата програма за финансиране за преобразуване на животновъдството вече може да започне скоро. Предоставяме един милиард евро, за да насърчим преобразуването при угояването на свине. Това са повече пари, отколкото което и да е правителство е предоставило преди това за животновъдство.”, допълни той.

Линк към статията на www.agrozona.bg може да намерите ТУК 


© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт