Актуална информация за пазара на свинско месо в ЕС

Производство на свинско месо в избрани страни от ЕС (от година до момента януари-март). Източник: AHDB с данни на Европейската комисия

Производството на свинско месо в ЕС отбеляза незначителен ръст през първите три месеца на годината в сравнение с 2023 г. Общото производство от януари до март 2024 г. възлиза на 5,42 милиона тона, което е минимално увеличение от 0,3% (18 200 тона) спрямо същия период на 2023 г. По-голямата част от печалбите в производството идват от Полша, която отбеляза ръст от 31 000 тона до 485 000 тона и Германия с 10 400 тона до 1,07 милиона тона. Това беше компенсирано от големи спадове в ключови страни производителки, като Испания и Дания, които отбелязаха спад от 7 000 и 21 500 тона съответно до 1,32 милиона и 344 000 тона.

Спадовете в производството в ЕС ограничават възможностите за износ, тъй като общият износ на свинско месо (включително карантии) е намалял с 6% от 2023 г. до момента (януари-април), за да достигне малко над 1,3 милиона тона. По-голямата част от този спад идва от намаляващия износ за Китай, който е с 83 000 тона по-нисък през първите четири месеца на 2024 г. до 363 000 тона. Други забележителни спадове в обема идват от Япония, която е с 13 200 тона по-ниска през 2024 г. в сравнение с 2023 г. Има известен ръст в други азиатски страни като Южна Корея, Филипините и Виетнам, за да се противодейства на спадовете.

Вносът в ЕС на общо свинско месо (включително карантии) е намалял с 1800 тона от началото на годината от 2023 г. до 2024 г. Вносът на ЕС възлиза на общо 46 000 тона през този период през 2024 г., като има спад в обемите от Обединеното кралство и Швейцария. Забележителни печалби бяха постигнати от Чили, като увеличи обемите им, изпратени с 4800 тона в ЕС от 2023 до 2024 г. до момента.

Неотдавнашните огнища на АЧС в Германия продължават да причиняват огромни смущения, като се наблюдават ограничения, наложени на ферми, кланици и месарници. По подобен начин има други случаи на АЧС, открити в западната част на страната близо до границите с Белгия и Франция.

Избрани европейски референтни цени - свине клас Е (цените са в паунди) 100 пенса = 1,18 евро

Цени

Цените на свинете от категория E в ЕС бяха стабилни през предходните седмици, но оттогава паднаха. За седмицата, приключваща на 16 юни, средната цена за ЕС беше 2,19 евро/кг, намаление с 0,06 цента/кг спрямо предходната седмица. Разликата в цените между ЕС и Обединеното кралство сега е 0,27 цента/кг за седмицата, приключваща на 16 юни, оставайки стабилна в сравнение с големите разлики, наблюдавани в началото на годината.

Разглеждайки ключови нации производители, всички регистрирани страни отчитат загуби между 0,01-0,04 цента/kг от седмицата, приключваща на 09 юни до 16 юни. От началото на годината също имаше големи спадове в цените както в Нидерландия, така и в Дания, губейки 13-14 цента до 1,84 евро и 1,87 евро съответно за седмицата, приключваща на 16 юни. Това се сравнява с Испания, която регистрира ръст от близо 14 цента от началото на годината до 2,18 евро/kг за отчетната седмица, приключваща на 16 юни. Цените в Германия отбелязаха спад от малко над 2 цента/кг от предходната седмица до 16 юни, с минимално увеличение от 4 цента/кг от началото на годината.

25 юни 2024 г./ AHDB/ Великобритания.
https://ahdb.org.uk

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт