АЧС: СОЗЖ (OIE) предупреждава за риск от използване на ваксини, които не отговарят на стандартите

АЧС: Световната организация за здравеопазване на животните (WOAH/OIE) предупреждава за риск от използване на ваксини, които не отговарят на стандартите

WOAH/OIE подчертава значението на използването само на висококачествени ваксини срещу АЧС с доказана ефикасност и безопасност.

Изследователската общност работи за разработването на ефективна ваксина и скорошни съобщения за одобрени или тествани модифицирани живи ваксини в някои страни повишиха надеждите за наличието на нови ефективни инструменти за овладяване на настоящата епидемия от АЧС. Много държави се интересуват от използването на тези кандидат-ваксини, за да помогнат за контролиране на продължаващи огнища на тяхна територия.

В този контекст Световната организация за здравеопазване на животните (WOAH/OIE) подчертава значението на използването само на висококачествени ваксини срещу АЧС с доказана ефикасност и безопасност и които са били обект на регулаторна оценка и одобрение в съответствие с международните стандарти на WOAH.

Използването на несъответстващи и некачествени ваксини може да не осигури никаква защита срещу АЧС и рискува разпространението на ваксинални вируси, което може да доведе до остро или хронично заболяване. Освен това, тези ваксинални вируси могат също така да се комбинират с полеви щамове, за да генерират нови щамове, които биха могли да избегнат откриването и да доведат до остри, хронични и персистиращи инфекции с АЧС във фермите.

Ваксинацията, ако се използва, трябва да се проведе съгласно добре разработена програма за ваксиниране, която взема предвид, наред с други фактори, местната епидемиология на заболяването, очакваните цели на ваксинацията и адекватността и устойчивостта на съответните технически, финансови и човешки ресурси . Те винаги трябва да включват наблюдение и мониторинг след ваксинация, както и стратегия за изход за прекратяване на ваксинацията, както е посочено в международните стандарти на WOAH за ваксинация (Глава 4.18. от Наземния кодекс).

На път към лицензирани ваксини срещу АЧС

Убедени в добавената стойност, която би имало международното признание на висококачествени ваксини, WOAH наблюдава напредъка на няколко кандидати за ваксина срещу АЧС на различни етапи на разработка. Някои страни или са одобрили, или провеждат полеви изпитания за използването на модифицирани кандидати за жива ваксина срещу АЧС генотип II.

Нов проект на стандарт за производство на безопасни и ефективни ваксини срещу АЧС беше предложен в доклада от септември 2023 г. на Комисията по биологични стандарти WOAH. WOAH призовава производителите на ваксини и членовете да вземат предвид тези проекти на стандарти, когато разработват и оценяват кандидатите за ваксина срещу АЧС за регулаторно одобрение и да предоставят своите коментари.

Източник:  WOAH | https://www.woah.org

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт