OНЛАЙН СЕМИНАР НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕОБХ) 23.07.2021

онлайн семинар ЕОБХ

Свиневъдният сектор на ЕС е най-големият износител на свинско месо и продукти от свинско месо в света, с над 5 милиона тона износ годишно. Това го прави една от най-важните дейности в селскостопанския сектор. Свиневъдството има най-висок дял в сравнение с други сектори на месопреработвателната промишленост, като представлява 8,5% от общото селскостопанско производство в ЕС-27. В общото производство на месо в ЕС секторът на свинското месо има дял от 35%. Свиневъдството обаче е изправено пред сериозна заплаха, която може да доведе до значителни икономически щети в национален и европейски мащаб: Aфриканската чума по свинете.

Какво представлява Aфриканска чума по свинете (АЧС)?

Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване, което засяга домашните и дивите свине. Вирусът не представлява заплаха за хората, но за свинете обикновено е фатален. Понастоящем няма нито ваксини, нито лекарства за АЧС и изкореняването на заболяването може да отнеме няколко години. Броят на огнищата на АЧС се е увеличил през последните години.  Болестта все още е налична в 12 европейски страни: България, Естония, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Украйна. Избухването на АЧС в определен регион или държава може сериозно да повлияе на свиневъдната промишленост, тъй като води до ограничения за търговията, които са свързани със значителни финансови загуби и умъртвяване и клане на голям брой свине.     

АЧС е заболяване по домашните и дивите свине, водещо до огромни икономически и стопански загуби. Заболяването се предава директно (контакт между болни и здрави животни), индиректно (контакт със замърсени с вируса материали и повърхности - помещения, транспортни средства, дрехи), чрез поглъщане на заразени фуражи и основно чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо или месни продукти. АЧС при домашните и дивите свине се проявява с висока смъртност, като за нея липсва лечение и ваксина

За много кратък период през 2019 г. заболяването нанесе тежки щети на промишленото свиневъдство в България, като в сектора бяха засегнати над  151 676 бр. свине и въпреки предприетите мерки до момента епизоотичната обстановка остава влошена с нови огнища при домашни свине. Още повече индиректните загуби при търговия с живи свине и продукти от такива от засегнатите територии са огромни. 

От юли 2021 г. в рамките на 3 месеца Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) проведе важна кампания за повишаване осведомеността за заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в страните от Югоизточна Европа. През 2021 г. основният фокус на кампанията е насочен към групи хора и отделни лица, които влизат в контакт с домашни и диви свине, особено свиневъди и фермери. Тъй като едно огнище на АЧС може да има големи опустошителни последствия, откриването, превенцията и докладването са изключително важни за ограничаването на това заболяване. Това са ключовите думи на кампанията.

Кампанията стартира през 2020 година, първоначално в 9 прицелни държави. Тази година ЕОБХ разшири обхвата, като включи нови 9 държави, сред които и България, определени на базата на риска, въз основа на конкретната епидемична обстановка по отношение на заболяването от АЧС. Кампанията допълва настоящите усилия на Европейската комисия и други международни организации, насочени към изкореняване на заболяването в Европа. Като партньор на кампанията на ЕОБХ в България се включи Асоциация на свиневъдите в България.

В рамките на кампанията бяха предвидени редица инициативи, сред които разпространение на информационни материали – постери, инфографики и готови за публикуване съобщения за социалните медии, промотиране на специализираната страница на кампанията, достъпна на българския език - StopASF - Trusted Science for Safe Food (efsa.gitlab.io), както и провеждане на уебинари с прицелната група на кампанията – фермери и животновъди.

В тази връзка, на 23 юли 2021 г. се проведе втория уебинар с участието на Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) и Тракийски университет - Стара Загора. По време на срещите бяха представени темите:

  • "Оценка на риска от АЧС за промишленото свиневъдство в Р. България в светлината на най-новите тенденции за осъществяване на биосигурност на фермите и прилагане на съвременен подход, осигуряващ безопасна търговия със свинско месо по стандартите на МБЗЖ" от доц. д-р Илиян Костов, ЦОРХВ
  • "Дезинфекции срещу АЧС – чести грешки в практиката" от доц. Д-р Георги Желев, Тракийски университет – Стара Загора

На проблеми в практиката при прилагане на мерките за дезинфекция срещу АЧС се спря дoц. д-р Георги Желев от Тракийски университет – Стара Загора, партньор на ЦОРХВ. „Най-честата грешка е смесването на понятията „ефективен дезинфектант“ и „ефективна дезинфекция“, каза доц. Желев, който обясни, че прилагането на дезинфектант не означава, че сме постигнали дезинфекция. „Единственото решение е обучението на всички нива – от фермери, до ветеринарни лекари, експерти и инспектори и упражняване на контрол върху дезинфекциозната ефективност“, подчерта доц. Желев.

Изготвената оценка на риска от АЧС за промишленото свиневъдство в България в светлината на най-новите тенденции за осъществяване на биосигурност на фермите и прилагане на съвременен подход, осигуряващ безопасна търговия със свинско месо по стандартите на мерките за безопасност и защита на животните, бе представена от заместник-директорa на ЦОРХВ, доц. д-р Илиян Костов. Той обърна по-специално внимание на научното становище на ЕОБХ от тази година, което разглежда отглеждането на свине в задните дворове и на открито в държавите членки на Европейския съюз. На тази основа Органът оценява риска от проникване и разпространение на АЧС, свързано с отглеждането на свине на открито, и предлага мерки за биосигурност и контрол в засегнатите от АЧС райони на ЕС. По думите на доц. Костов все още няма хармонизирано законодателство за категоризиране на животновъдните обекти за отглеждане на свине на открито в ЕС, информацията е ограничена, не е хармонизирана и следователно трябва да бъде тълкувана внимателно. „В България благодарение на Българската агенция по безопасност на храните е разработен План 2020 за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС, който през настоящата година е доразвит. От направения анализ на мерките, заложени в План 2020, може да се направи извод, че мерките вече дават резултат“, подчерта доц. Костов.

Повече за кампанията на ЕОБХ може да намерите ТУК

Презентациите може да видите в прикачените файлове

Сертификат на АСБ
© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт