Онлайн семинар на Европейски орган по безопасност на храните (ЕОБХ) 02.07.2021

Свиневъдният сектор на ЕС е най-големият износител на свинско месо и продукти от свинско месо в света, с над 5 милиона тона износ годишно. Това го прави една от най-важните дейности в селскостопанския сектор. Свиневъдството има най-висок дял в сравнение с други сектори на месопреработвателната промишленост, като представлява 8,5% от общото селскостопанско производство в ЕС-27. В общото производство на месо в ЕС секторът на свинското месо има дял от 35%. Свиневъдството обаче е изправено пред сериозна заплаха, която може да доведе до значителни икономически щети в национален и европейски мащаб: Aфриканската чума по свинете.

Какво представлява Aфриканска чума по свинете (АЧС)?

Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване, което засяга домашните и дивите свине. Вирусът не представлява заплаха за хората, но за свинете обикновено е фатален. Понастоящем няма нито ваксини, нито лекарства за АЧС и изкореняването на заболяването може да отнеме няколко години. Броят на огнищата на АЧС се е увеличил през последните години.  Болестта все още е налична в 12 европейски страни: България, Естония, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Украйна. Избухването на АЧС в определен регион или държава може сериозно да повлияе на свиневъдната промишленост, тъй като води до ограничения за търговията, които са свързани със значителни финансови загуби и умъртвяване и клане на голям брой свине.     

АЧС е заболяване по домашните и дивите свине, водещо до огромни икономически и стопански загуби. Заболяването се предава директно (контакт между болни и здрави животни), индиректно (контакт със замърсени с вируса материали и повърхности - помещения, транспортни средства, дрехи), чрез поглъщане на заразени фуражи и основно чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо или месни продукти. АЧС при домашните и дивите свине се проявява с висока смъртност, като за нея липсва лечение и ваксина

За много кратък период през 2019 г. заболяването нанесе тежки щети на промишленото свиневъдство в България, като в сектора бяха засегнати над  151 676 бр. свине и въпреки предприетите мерки до момента епизоотичната обстановка остава влошена с нови огнища при домашни свине. Още повече индиректните загуби при търговия с живи свине и продукти от такива от засегнатите територии са огромни. 

От юли 2021 г. в рамките на 3 месеца Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) проведе важна кампания за повишаване осведомеността за заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в страните от Югоизточна Европа. През 2021 г. основният фокус на кампанията е насочен към групи хора и отделни лица, които влизат в контакт с домашни и диви свине, особено свиневъди и фермери. Тъй като едно огнище на АЧС може да има големи опустошителни последствия, откриването, превенцията и докладването са изключително важни за ограничаването на това заболяване. Това са ключовите думи на кампанията.

Кампанията стартира през 2020 година, първоначално в 9 прицелни държави. Тази година ЕОБХ разшири обхвата, като включи нови 9 държави, сред които и България, определени на базата на риска, въз основа на конкретната епидемична обстановка по отношение на заболяването от АЧС. Кампанията допълва настоящите усилия на Европейската комисия и други международни организации, насочени към изкореняване на заболяването в Европа. Като партньор на кампанията на ЕОБХ в България се включи Асоциация на свиневъдите в България.

В рамките на кампанията бяха предвидени редица инициативи, сред които разпространение на информационни материали – постери, инфографики и готови за публикуване съобщения за социалните медии, промотиране на специализираната страница на кампанията, достъпна на българския език - StopASF - Trusted Science for Safe Food (efsa.gitlab.io), както и провеждане на уебинари с прицелната група на кампанията – фермери и животновъди.

В тази връзка, на 2 юли 2021 г. се проведе първия уебинар, организиран от Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). По време на срещите д-р Донка Попова от ЦОРХВ - Национален контактен център на ЕОБХ, представи кампанията, основните й цели и задачи. Тя подчерта ролята на прицелната група като активен партньор на кампанията при разпространението на информационните материали и промотирането на специализираната електронна страница на кампанията. 

Презентация на кампанията на EFSA (ЕОБХ) направи директора на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) професор Георги Георгиев. Професор Георгиев обърна силно внимание на векторите за разпространението на АЧС, динамиката на развитие на заболяването, подробни данни за генома на вируса, патогенезата и др.

Повече за кампанията на ЕОБХ може да намерите ТУК

Презентациите може да видите в прикачените файлове

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт