Общата селскостопанска политика на ЕС 2023 - 2027 година

За общата селскостопанска политика на ЕС предстои нов период от 2023 година.

Малки и средни стопанства, гарантирани бюджети и повече информация ще са на фокус в България при новата селскостопанска политика


Посоката на новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз, стимулите за чувствителните сектори и малките и средните производители, както и прозрачността в сектора бяха сред основните теми по време на уебинара „Селскостопанската политика на ЕС след 2023 г.“, който се проведе на 21 януари 2022 г.

Участниците в събитието, организирано от Бюрото на Европейския парламент в България, Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа), член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент, Снежана Благоева, пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, Постоянно представителство на Република България в Брюксел, и Момчил Неков, заместник-министър на земеделието, се фокусираха върху приоритетните области през новия период на общата селскостопанска политика, който започва през 2023 г., какви екологични и социални цели има тя и на какъв етап е България от подготовката на стратегическия план, изискван от всички държави членки.

Те обърнаха специално внимание на политиките и инструментите, които да направят чувствителните сектори и малките селски стопанства в държавата по-конкурентоспособни. Засегната бе и темата за инвестициите в управлението на риска и промените, които правителството предвижда, както и мерките, които ще се вземат, за да се гарантира прозрачност при отпускането на помощи за селскостопанския сектор.

Новото законодателство проправя път на една по-справедлива и екологична обща селскостопанска политика. Най-голямата промяна е изготвянето на стратегически планове от всяка една държава, отбеляза Снежана Благоева. Следваща стъпка в процеса на преговори е всяка страна в ЕС да подготви такъв план, който да предаде за оценка на Европейската комисия. На този етап осем държави все още не са предали плановете си, включително и България. Важно е стратегическият план на България да бъде в синхрон с европейските цели, заяви тя.

Момчил Ненков посочи като основна цел за България повишаването на конкурентоспособността сред малките земеделски производители, малки и средни земеделски стопанства и младите фермери. Той допълни, че е важно да се гарантира бюджет за чувствителните сектори като плодове и зеленчуци, животновъдство и трайни насаждения. По думите му достъпът до адекватна информация за кандидатстване за различните инструменти е от ключово значение за бенефициерите. Ще бъдат предложени мерки, свързани с консултиране и обучение по програмите, каза още заместник-министърът и призова за обратна връзка от производителите, която ще помогне на Министерството да бъде възможно най-ефективно в работата си.

Атидже Алиева-Вели допълни, че България преди всичко трябва да има ясно поставени цели за тези сектори и да знае къде иска да стигне, залагайки интервенциите. След това са важни силната синергия и ясните механизми. Отговорността на правителството е голяма, отбеляза тя и допълни, че е важно да не се изостава от европейските цели, свързани с опазването на околната среда и дигитализацията. Според нея производителите, които поддържат високи екологични стандарти, биха могли да бъдат допълнително стимулирани.

В заключителната част на събитието, модерирано от Николай Вълканов, управител на Фондация „Интелиагро“, участниците получиха множество въпроси за бъдещето на селскостопанската политика и значението на промените за местните производители. Зрителите искаха да научат повече за бюджета на инвестиционните мерки и конкретно размера на националното съфинансиране, инструментите за подпомагане на пчеларския сектор и предвижданите стимули за планински продукти в новия стратегически план. Социалната условност и допълнителните ангажименти на стопаните, контролът на тези условия, както и прозрачността в сектор плодове и зеленчуци също бяха сред темите от интерес за публиката.


Какви ще са промените и как те ще се отразят на българското селско стопанство?

Гледайте уебинара „Селскостопанската политика на ЕС след 2023 г." и научете повече.

Повече информация какво е представлява общата селскостопанска политика на ЕС и какви са нейните цели може да намерите и на сайта на Европейската комисия тук

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт