Редица общински и областни епизоотични комисии в страната проведоха извънредни заседания 03.08.2023

Властта по региони се мобилизира срещу Африканската чумаЗапочват нови проверки за прасета в „задния двор“

Започват нови проверки за прасета в „задния двор“, както и на продажбите на животни в социалните мрежи
Редица общински и областни епизоотични комисии в страната проведоха извънредни заседания, след като в страната ни бяха потвърдени нови положителни проби при свине от лични стопанства в монтанските села Долни Цибър и Игнатово, показа проверка на „Гласът на земеделеца“. Макар това да са първите и единствените за годината позитивни резултати за заразата у нас, местните власти в страната реагираха светкавично и вече са набелязали превантивни мерки. Най-масовата от тях е инвентаризация на прасетата от така наречения „заден двор“, като на места ще се разчита стопаните да подават информация, другаде са планирани проверки. Сред по-нетрадиционните е контрол върху търговията с животни през интернет и социалните мрежи. Всичко това се случва във връзка със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) за предприемане на незабавни мерки за превенция и контрол на заболяването.

По време на извънредното заседание на Областната епизоотична комисия в Монтана е съобщено, че умъртвените в 3-километровата предпазна зона около село Горни Цибър 22 прасета са отглеждани нерегламентирано и без идентификация.

Решено е да бъдат предприети превантивни действия, насочени към предотвратяване на евентуалното разпространение на заболяването на територията на областта, като набелязаните мерки включват актуализиране на регистрите на животновъдните обекти за отглеждане на свине, изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие на Република България по отношение на Африканската чума по свинeтe, извършване на регулярни клинични прегледи и проверки на биосигурността от регистрираните ветеринарни лекари, провеждане със съдействието на органите на местното самоуправление на инвентаризация на свиневъдни обекти тип „лични стопанства“, взаимодействие с органите на МВР по отношение на противодействието на нерегламентираното транспортиране на прасета и др. В 11-те общини в област Монтана ще бъдат проведени заседания на Общинските епизоотични комисии, чиято тематика ще бъде идентична.

В съседния на Монтана регион Видин засега обстановката е нормална, отчетено е по време на заседанието на Областната епизоотична комисия. Няма констатирани положителни проби на заболяването Африканска чума, както при домашните, така и при диви свине. Предприети са всички действия от ветеринарните служби във връзка с контрола, превенцията и недопускане разпространение на заболяването по свинете на територията на областта. Контролирано, по утвърден график, се провежда надзор в промишления свинекомплекс в гр. Дунавци и фамилната ферма в с. Тополовец. При добро взаимодействие, съвместно с органите на МВР, се следи за нерегламентирано движение на животни. Извършват се проверки и на места за търговия със животни. Решено е да се вземат превантивни мерки от всички ангажирани институции, за недопускане на разпространението на Африканската чума. Те включват специфичните ветеринарни протоколи за овладяване на заболяването, взаимодействието с органите на МВР за контрол на нерегламентираното транспортиране на животни, провеждането със съдействието на местната власт на инвентаризация на свиневъдни обекти тип „заден двор“.

Във Врачански регион също няма регистрирани случаи на Африканска чума по свинете. Ще бъдат предприети няколко основни мерки, които ще бъдат сведени до общинските комисии, а те ще заседават в края на тази седмица. Започват задължителните клинични прегледи в големите свиневъдни обекти и личните стопанства. При съмнения за отклонение от нормалното поведение на животните и при констатирани смъртни случаи без видима причина ще се вземат проби. Кметовете и кметските наместниците, съвместно с представителите на Областната дирекция по безопасност на храните ще правят проверка на животните по дворовете, а до месец октомври ще бъде направена инвентаризация на наличните животни на територията на съответното населено място. Кметовете на населени места са задължени да направят проверки на животновъдните обекти в срок до 30август, да предоставят на официалните ветеринарни лекари резултатите от проверките и да ги обявят писмено на видно място.

Интересни данни е предоставил директорът на Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново д-р Станимир Спасов по време на заседанието на Областната епизоотична комисия. Той е припомнил, че в България за тази година единствено в Монтанско е регистрирана Африканска чума при домашни прасета. По думите му, при дивите свине е установено, че около 90% от положителните резултати в момента става дума за антитела, а не за вирус. А в съседните държави при домашни животни в момента са открити над 200 огнища, в Босна и Херцеговина 6 , в Република Северна Македония 20, в Сърбия около 180, в Хърватска 1, а в Гърция 2.

Решено е да бъдат предприети няколко основни мерки, които ще бъдат сведени до общинските комисии. Започват задължителните клинични прегледи в големите свиневъдни обекти и личните стопанства. При съмнения за отклонение от нормалното поведение на животните и при констатирани смъртни случаи без видима причина ще се вземат проби.

Кметовете и кметските наместниците, съвместно с представителите на Областната дирекция по безопасност на храните ще правят проверка на животните по дворовете, а до месец октомври ще бъде направена инвентаризация на наличните животни на територията на съответното населено място. Предвидено е и обучение на ловците при стартиране на ловния сезон за вземане на проби, мерки за биосигурност, дезинфекция и загробване.

От Областната епизоотична комисия в Добрич също имат решение как да се противопоставят срещу евентуално разпространение на болестта на територията на региона. На проведено в края на миналата седмица заседание е решено да се направи инвентаризация на личните стопанства, като за изпълнение е поставен срок до края на август. Предстоят и проверки съвместно с полицията при транспортирането на живи животни. Освен това в личните стопанства с прасета ще бъдат раздавани информационни материали. Ще продължи и мониторингът на дивите свине. Обсъдена е и готовността с места за загробване на животни при необходимост.

В региона работят 8 индустриални свинекомплекса, в които се отглеждат 135 хиляди прасета. От началото на годината до момента в Добричко няма регистрирана Африканска чума при домашни прасета или във ферми. Девет са положителните проби при диви свине, отстреляни на територията на Държавните ловни и горски стопанства в областта.

Няма констатирани случаи на Африканска чума по домашни свине или такива, отглеждани в индустриални комплекси и фамилни ферми в Русенско, но в региона са открити 9 от общо 120 диви прасета с положителни проби за болестта. Те обаче са били навременно локализирани и не са представлявали опасност за биосигурността в региона. Това е станало ясно по време на заседанието на Областната епизоотична комисия.

Там са набелязани нови превантивни мерки. Те включват провеждане на заседания на Общинските епизоотични комисии най-късно до 4 август, като на тях трябва да присъстват кметовете и кметските наместници на населените места. Сред решенията на комисията е и незабавното информиране на полицията и Областната дирекция по безопасност на храните за нерегламентирано движение на свине и отглеждане на неидентифицирани животни в личните стопанства. Част от мерките са свързани и с извършването на клинични прегледи и проверки на биосигурността в личните стопанства за отглеждане на свине от регистрираните ветеринарни лекари четири пъти в годината. Предстои и провеждане на инвентаризация на личните стопанства в региона. Проверките ще бъдат трикратни, като те ще се извършват от местната власт и официалния ветеринарен лекар. До 15 септември и до 15 декември от страна на Общините ще се проверят регистрираните лични стопанства за отглеждане на свине. Междинната проверка е насрочена да се състои най-късно до 15 ноември, като в нея освен местната администрация ще участва и официален ветеринарен лекар. Същевременно до края на август ще трябва да се инвентаризират личните стопанства, в които се отглеждат свине.

Към момента в Русенско се отглеждат 221 домашни прасета, разпределени в малко над 200 лични стопанства. В индустриалните обекти в Русенско броят на свинете е около 75 000.

Областната епизоотична комисия в Благоевград също е провела заседание, като там повод е била влошаващата се обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете на територията на Република България, както и на инфлуенцата по птиците. В региона няма нито една положителна проба за Африканска чума от началото на тази година нито при домашни, нито при диви прасета.

Набелязани са 8 основни мерки за предотвратяване и ограничаване на двете заразни заболявания. Ще бъдат проведени информационни кампании от отговорните институции и ще бъдат приканени кметовете на общини да проведат заседания на общинските епизоотични комисии за определяне на превантивни мерки.

В Перник след заседание на Областната епизоотична комисия също е разпоредено общинските комисии да проведат свои заседания с участието на всички кметове и кметски наместници, както и на представители на Българската агенция по безопасност на храните. Срокът за това е до 4 август. Там ще залагат и на повишената осведоменост на гражданите, за която ще се разчита на медиите. Предстоят проверки в свинекомплексите и частните стопанства. Предвидено е също да се организират срещи с ветеринарните лекари и да се насочи вниманието към осъществяване на клинични прегледи – проверки за биосигурност и бърза реакция при констатиране на случаи на зараза. И още – в най-кратък срок да бъде извършена инвентаризация на свинекомплексите и частните стопанства. Поет е дори ангажимент за проучване на възможностите за разкриване на специализирана лаборатория, която да обслужва област Перник.

Нито една положителна проба за Африканска чума при домашни прасета не е регистрирана до момента и в Кюстендилско, отчетено е на заседанието на Областната епизоотична комисия. От началото на ловния сезон са отстреляни 887 диви свине, които са изследвани и са отрицателни.

В региона няма индустриални свинекомплекси. Регистрирани са 5 фамилни ферми, в които се отглеждат 54 прасета. Те са под постоянен контрол и се изследват за заразни заболявания по два пъти годишно.

Решено е кметовете на общини да свикат по график заседания на общинските епизоотични комисии, в които да бъдат включени като членове по един ветеринарен лекар. Те трябва да изпълнят по места няколко мерки. Първата от тях е извършване на инвентаризация на домашните стопанства по три пъти годишно. Предстоят и проверки в домашните стопанства и „задните дворове“, а срокът за нея е до края на септември. На ветеринарите е разпоредено по четири пъти годишно да извършват клинични прегледи или проверки и да предоставят резултатите на официалните ветеринарни лекари, които също ще могат да проверяват и да вземат проби за изследване в случай на съмнение. На собствениците на домашни свине ще бъдат раздавани информационни материали.

„Органите на Българска агенция по безопасност на храните ще извършват месечни проверки за провеждана по интернет нелегална търговия с прасета, провеждане на онлайн надзор по интернет, уебстраници, социални мрежи и групи и извършване на проверки на място. Областната дирекция по безопасност на храните ще взаимодейства с териториалните звена на МВР за борба с нелегалното придвижване на прасета – извършване на проверки на превозни средства по параметри, зададени от ЦУ на БАБХ, с цел откриване на източника на всяко заловено прасе или свински продукт“ – гласи още решението на Областната епизоотична комисия в Кюстендил.

Линк към статията на www.zemedeleca.bg може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт