Диверсификация на експортните пазари на ЕС 16.03.2023

Препоръки от групата за наблюдение на свинското месо В ЕС Насърчаване на сътрудничеството между производителите

Препоръки от групата за наблюдение на свинското месо В ЕС


Публикуваният доклад прави преглед на ситуацията на пазара на свинско месо и предлага препоръки за подобряване на устойчивостта на сектора.

Групата за наблюдение на свинското месо беше създадена през 2022 г., за да обсъди предизвикателствата, пред които е изправен секторът на свинското месо в ЕС. Секторът изпитваше затруднения в продължение на няколко месеца поради фактори, включително ограничения на COVID-19, намален износ за Китай, африканска чума по свинете и нарастващи разходи за суровини. Групата събра представители от държави-членки на ЕС, служители на Комисията (от дирекциите по земеделие, здравеопазване, конкуренция и околна среда), ключови заинтересовани страни от земеделски асоциации и неправителствени организации и научни експерти.

Проведени са общо седем срещи, които доведоха до изготвянето на доклад, който беше публикуван през януари 2023 г. Докладът предоставя преглед на ситуацията на пазара на свинско месо и предлага препоръки относно социално-икономическата динамика на сектора, околната среда и климата предизвикателства, здравеопазване на животните и хуманно отношение към животните за подобряване на устойчивостта на сектора.

Препоръките от Групата за наблюдение на свинското месо включват:

Последния доклад може да откриете в прикачения файл, а линк към Работната група за наблюдение на свинското месо и докладите може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт