Критично положение на свиневъдния сектор в ЕС 16.12.2021

Критично положение на свиневъдния сектор в Европейски съюзЧешката република информира Комисията за предизвикателствата, пред които е изправен секторът на свинското месо в Европа.

Чешката република информира Комисията за предизвикателствата, пред които е изправен секторът на свинското месо в Европа.

Съветът на министрите на земеделието на ЕС заседава отново на 12 и 13 декември. Сред обсъжданите теми, делегацията на Чешката република, от името на Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния и Словашката република отново информираха Комисията за предизвикателствата, пред които е изправен секторът на свинското месо в Европа. В момента секторът изпитва затруднения в резултат на негативни тенденции като пренасищане на вътрешния пазар на ЕС поради високи нива на производство и прекъсвания на износа, високи цени на фуражите и енергията, по-нататъшни огнища на Африканска чума по свинете и продължаващия отрицателен ефект от COVID-19.  Резултатът е, че цените на кланичните трупове на свине са на най-ниското си ниво от десетилетие, което потенциално ще има ефект върху националните икономики, заетостта в селските райони и миграцията между селските райони и градовете. Делегациите призовават Европейската комисия да предприеме незабавни, спешни и конкретни действия и по-специално да въведе извънредни мерки за подкрепа на ЕС в съответствие с разпоредбите на ОСП.

Преглед на пазара на свинско месо в ЕС

От известно време индустрията за свинско месо в ЕС беше засегната от разпространението на Африканската чума по свинете и последиците от пандемията от COVID-19. И двата фактора значително намалиха както потребителското търсене, така и възможностите за износ за операторите от ЕС. Допълнителен икономически натиск е причинен от нарастващите цени на енергията и на суровините за селскостопанско производство, като фуражи.

Според ЕВРОСТАТ, през 47-та седмица на тази година средната цена в ЕС за кланични трупове на свине в хладилно съхранение (класове кланични трупове S-E) е 131,1 евро/100 кг. Тази цена е с 5,4% по-ниска от еквивалентната цифра за предходната година. Цената на малките прасета за същата седмица беше 29,9 евро/прасенце. В сравнение с предходната година се наблюдава значително намаление (-16.2%).

Като цяло ситуацията в сектора на свинското месо в ЕС е много сериозна от много месеци и перспективите също не са положителни. В сравнение с 2017 г. текущите цени на свинското месо в ЕС са по-ниски с около 30 процента и остават на критично ниско ниво под производствените разходи, което застрашава самото съществуване на сектора на свинете в ЕС.

Заключения

Секторът на свиневъдството в ЕС е в дълбока криза и ЕС трябва да реагира сега. През 2016 г. ситуацията също беше трудна и ЕС я спаси с конкретни мерки и финансова подкрепа. Днес не трябва да изоставяме сектора и трябва да го спасим. Европейската комисия е единствената институция на ЕС, която може да предприема ефективни мерки на ниво ЕС. Ето защо, за да противодействат на смущенията на пазара и да помогнат на сектора на свиневъдството в ЕС да оцелее, Чехия и Австрия, Белгия, България, Хърватия, Естония, Франция, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Португалия и Словашката република призовават Европейската комисия да предприеме незабавни спешни и конкретни действия, особено за въвеждане на изключителни мерки за подкрепа на ЕС в съответствие с регламента за общата организация за регулиране на пазарите.

Статията може да намерите и на следният линк

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт