Копа и Коджека приветстваха приемането на доклада от евродепутата Беноа Лютген 27.04.2023

Комисията по земеделие на ЕС гласува Директивата за промишлените емисии (IED)Комитетът отхвърли законодателния инструмент на Комисията по животновъдството.

Членовете на Европейския парламент от селското стопанство изразиха подкрепата си за фермерите от ЕС, като отхвърлиха наименованието „промишлени инсталации“ за семейни ферми.


Комисията по земеделие гласува с 36 гласа „за“, 8 „против“ и 2 „въздържал се“ становището си относно предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата за промишлените емисии (IED). Комитетът просто отхвърли законодателния инструмент на Комисията за животновъдството.

Копа и Коджека приветстваха приемането на доклада от евродепутата Беноа Лютген (ЕНП, Белгия), тъй като прилагането на предложението на Комисията би причинило проблеми на място.

Членовете на ЕП, отговарящи за селското стопанство, изразиха подкрепата си за фермерите от ЕС, като отхвърлиха наименованието на „промишлени съоръжения“ за семейно земеделие, като например тези за добив на въглища или производство на химикали.

От по-техническа гледна точка Copa и Cogeca вярват, че разширяването на обхвата на приложение на IED ще постави непосилни изисквания към малките и средни ферми, рискувайки ликвидация и/или прекомерна концентрация в съществуващи ферми и изместване на потреблението на продукти с произход от страни извън ЕС. Земеделската комисия призова говедовъдните ферми да бъдат изключени от правилата и ревизираните правила да се прилагат само за ферми с повече от 40 000 места за птици, 2000 места за производствени свине или 750 места за свине майки, както и за ферми от 750 животновъдни единици. Комисията по земеделие също така въведе няколко разпоредби за опростяване на процедурите за регистрация и намаляване на задълженията за операторите на ферми, като по този начин заличава правилото за агрегиране.

Информация от Copa and Cogeca

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт