ЕК поставя на фокус свиневъдството, търси решения за сектора 16.03.2022

ЕК поставя на фокус свиневъдството, търси решения за сектораЕС е вторият по големина производител на свинско месо в света

На 6 април ще се проведе първото заседание на специална група, която ще даде препоръки за бранша.

ЕС е вторият по големина производител на свинско месо в света и най-големият износител на свинско месо и продукти от свинско месо. Тъй като секторът е изправен пред няколко предизвикателства, Европейската комисия създаде Европейска група за отразяване на свинското месо, за да прегледа всички аспекти на сектора, за да гарантира неговата устойчивост и устойчивост от гледна точка на социално-икономическата, екологична, климатична, здравето на животните и хуманното отношение към животните.

Секторът на свинското месо е изправен пред сериозни затруднения от няколко месеца поради комбинацията от редица негативни фактори, а именно санитарни ограничения, засягащи домашната консумация в контекста на COVID-19, забавяне на износа за Китай, по-нататъшно разпространение на африканската чума по свинете към повече страни от ЕС и увеличаване на разходите за вложени средства. Руската инвазия в Украйна има допълнително въздействие върху сектора, като се има предвид нуждата му от фуражи и необходимостта от намиране на други пазари за европейския износ на свинско месо.

Укрепването на социално-икономическата устойчивост на сектора, особено по отношение на вносните растителни протеини, е повече от всякога необходимо. Това изисква задълбочено обмисляне, тъй като настоящите трудности надхвърлят сезонните колебания на цикъла на свинете. Ето защо на 10 март беше свикана начална среща от комисаря по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски. Основната тема на дискусията бе зависимостта от внос на фуражи.

Подпомогната от земеделския отдел на Европейската комисия, Европейската група за отразяване на свинското месо приема формата на съвместни срещи на Групата за граждански диалог за животински продукти (раздел Свинско месо), събираща заинтересовани страни, и на Експертната група на Комитета за обща организация на селското стопанство Пазари (раздел Животински продукти), събиращи национални експерти от всички държави-членки.

В допълнение към тази начална среща са планирани пет срещи до края на годината. Всяка среща ще бъде посветена на конкретна тема с докладите, публикувани в полза на всички. Докладът от срещата ще включва не само мненията, изразени от лекторите (пазарни участници, учени, органи на държавите-членки, служители на Комисията), но и външните приноси, получени по имейл.

Петте доклада от срещите ще се превърнат в окончателен доклад с възможни препоръки, които да бъдат представени в началото на 2023 г.

Първото пленарно заседание ще се проведе онлайн на 6 април. Той ще бъде посветен на социално-икономическата динамика на сектора. Следващите срещи ще се занимават с екологичните и климатичните предизвикателства на сектора, както и със здравето и хуманното отношение към животните.

Предвижда се първата среща да започне на 6 април, след това да има среща на 25 май, 4 юли, 12 септември, 21 ноември и на 18 януари 2023 г да се представи окончателния доклад с препоръки.

Линк към статията на agrozona.bg може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт