Допълнителни 444,7 млн. лв. са готови за разпределение към фермерите 24.08.2022

Допълнителни 444,7 млн. лв. са готови за разпределение към фермеритеПървата част от парите отива при свиневъди

Парите са преведени по бюджета на ДФЗ за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите

Допълнителни 444 700 000 лв. са прехвърлени по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за 2022 г. Това става ясно от обнародвано постановление на Министерския съвет в Държавен вестник.

Парите са за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните, както и за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове.
Средствата идват във важен момент за много фермери, които се чудят как да оцелеят и да се справят с кризисната ситуация. Неотдавна ЕК одобри до 426 млн. лв. държавна помощ, която животновъди и земеделци ще получат като обезщетения за кризата от войната в Украйна.

Първата част от парите отива при свиневъди, птицевъди, лозари и оранжерийни производители, за които до този момент липсваше подобно подпомагане.

Одобрените с постановлението до 444,7 млн. лв. са за сметка на разходите от централния бюджет, насочени в подкрепа на бизнеса заради кризата през 2022 г. – 168 700 000 лева плюс още 276 млн. лева отново от бюджета за 2022 г. на базата на фактически извършени разходи.

От 29 юли до 8 август свиневъди, птицевъди, лозари и оранжерийни производители, кандидатстваха за извънредната помощ заради войната в Украйна. Общият бюджет на помощта е над 62,2 млн. лева.

Финансовият ресурс е разпределен в следните направления:

  • 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;
  • 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;
  • 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;
  • 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци.

В секторите "Свиневъдство" и "Птицевъдство" помощта ще се предоставя за брой животни, преизчислени на животинска единица (ЖЕ) по категориите, за които е получено подпомагане за 2021 г. от схемата за държавна помощ "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине" и схемата "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

При оранжерийно производство на зеленчуци за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с оранжерийна култура, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

В лозаро-винарския сектор за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

До 30 септември 2022 г. ДФЗ трябва да изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки, включително и проверки на място. В срок от 10 работни дни от изплащането на помощта ДФЗ изпраща на кандидатите, подали заявление за подпомагане, уведомителни писма с посочен размер на изплатената финансова помощ или с мотиви за отказ от изплащане на финансова помощ. Уведомителните писма подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Линк към статията на agri.bg може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт