Декларация на животновъдния бранш до министър-председателя на Р. България - Кирил Петков 07.02.2022

Декларация на животновъдния бранш до министър-председателя Кирил ПетковЖивотновъдния бранш е готов за протести

На 04.02.2022 Асоциация на свиневъдите в България (АСБ) и Асоциация на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) проведоха среща в Министерство на земеделието със заместник-министъра на земеделието г-н Стефан Бурджев и г-жа Дора Ненова директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“.

Свиневъдният сектор  в България ползва само и единствено - „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ с период на прилагане 2018-2022 година, която е обвързана с определени мерки за изпълнение от страна на производителите. Общият бюджет на помощта за периода на прилагане е 178 857 320 лв. В годините 2018-2021 г. дори тази помощ не е изплащана в пълен размер, което попречи в тежката обстановка на африканска чума по свинете и Ковид-19 операторите да планират и организират по-добре своето производство и разходи. Към днешна дата не са изплатени 22 825 856 лв, а както стана известно само 9 млн. лева са предвидени допълнително в бюджета за 2022 година на Министерство на земеделието, които са крайно недостатъчни. 

На проведената среща в Министерство на земеделието не се получиха ясни и аргументирани отговори защо свиневъдите в България са единствените, които в бюджета за 2022 година на земеделското министерство не им е гласуван пълния дължим бюджет от 58 597 320 лева., ( в сумата са включени неизплатените 22 825 856 лв. през годините и 35 771 464 лв. дължими за 2022 г.) независимо от тежката криза в цялото европейско свиневъдство продължаваща повече от две години и половина и призива на Комисаря по земеделие на ЕС - г-н Януш Войчеховски правителствата на държавите членки да подпомогнат чрез националните мерки свиневъдния сектор. 

Подобен тип необяснимо отношение към даден сектор от страна на Министерство на земеделието буди много въпроси и е сигнал за нездравословни процеси, които вероятно протичат в него.

Силите на свиневъдния бранш са изчерпани. Загубите в сектора наближават 1 лев на килограм или 100 лв на реализирано живо животно.  Съвсем скоро българският потребител ще бъде изправен пред "избора" да закупува само и единствено замразено и охладено вносно месо.

Положението в целият животновъден сектор ни принуди различни организации в животновъдството да се обърнем с декларация към най-висшите органи в Р.България за провеждане на спешна среща: 

 

ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р.БЪЛГАРИЯ –
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

КОПИЕ ДО:

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ –
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В НС –
Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В НС –
Г-Н ПЛАМЕН АБРОВСКИ

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО –
Г-Н ИВАН ИВАНОВ

 

 


Д Е К Л А Р А Ц И Я
ОТ
ЖИВОТНОВЪДНИЯ БРАНШ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


                     ОТНОСНО: Тежката ситуация, в която се намира животновъдния сектор и спешните мерки, които трябва да бъдат обсъдени и взети.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н КАРИМАНСКИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н АБРОВСКИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,


                       На 05.02.2022г. в град Стара Загора бе проведена среща, на която присъстваха представители на браншови организации и организации на производители в сектор животновъдство. На нея бяха обсъдени ниските изкупни цени на първично произведените продукти – месо и мляко в Р. България, високите цени на суровините за производство на фуражите за изхранване на животните, високите разходи за електроенергия, допълнително утежнената икономическа обстановка създалата се покрай пандемията от Ковид-19, затруднената комуникация и натрупаните във времето проблеми, известни на всички Вас.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


                      Апелираме за спешна среща с Министър-председателя на Република България в присъствието на адресираните отговорни министри с цел излагане и обсъждане на сериозните проблеми стоящи в сектора, както и максимално бързо предприемане на адекватни мерки за подпомагане на загиващото родно животновъдство.


            Нашите искания са следните:

1. Във връзка с предложеният и одобрен с Решение на Министерски съвет проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., настояваме за увеличение минимум със 100% на предвиденият бюджет за сектор животновъдство;

2. Спешно изплащане на временната мярка по Ковид с отпускане на максималната помощ от 300 000 евро, допълнена с de minimis във времето на пандемия;

3. Предсрочно изплащане на субсидиите за животновъдите за кампания 2021г, (оповестени в индикативен график за директни плащания до края на месец юни);

4. Изплащане в пълен размер на неизплатените нотифицирани държавни помощи по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за периода 2018-2022г., в това число и полагащите се за 2022г.;

5. Намаляване на ДДС на млечни и месни продукти, фуражи за изхранване на животните и торове.

6. Останалите натрупани проблеми ще бъдат изложени в отделни искания към ресорните министерства при самата среща.

 

                       Предвид изложените по-горе искания настояваме за провеждането на спешна среща с Вас в рамките до една седмица, като разчитаме на положително отношение към бранша и разрешаване на проблемната ситуация.
В случай, че не бъде отговорено на нашите искания, животновъдният бранш изразява готовност за провеждане на общонационален протест.
Надяваме се на положителен диалог.


С уважение: (подписали организации)

1. „Национален съюз на говедовъдите в България“
2. „Обединени български животновъди“
3. „Браншова камара за месодайно животновъдство“
4. “Съюз на животновъдите в България“
5. „Асоциация на българските биволовъди“
6. „Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България“
7. „Национална асоциация на животновъдите“
8. Животновъдно сдружение „Старият Балкан“
9. „Асоциация за развъждане на черно-шарената порода говеда в България
10. Асоциация на свиневъдите в България
11. Асоциация на индустриалното свиневъдство в България

 

05.02.2022 година
Град Стара Загора

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт