USDA - Глобалното производство на свине и свинско месо през 2024 г.

Източник: USDA-FAS-PSD

Глобалното производство през 2024 г. се прогнозира да остане почти непроменено през годината в размер на 115,5 милиона тона, тъй като по-ниското производство в ЕС и Китай се компенсира най-вече от по-голямото производство в Бразилия, Виетнам и Съединените щати.

Производството на свинско месо в ЕС се прогнозира да намалее с 2 процента на годишна база до 21,2 милиона тона. Стадото свине в ЕС продължи да намалява през 2023 г. и се прогнозира намаление от 10,3 милиона глави през 2024 г., което е спад от 1 процент.

Цените на фуражите се понижиха и рентабилността на сектора се подобри през 2023 г. Въпреки това, слабото вътрешно търсене и липсата на нови експортни пазари, които да заменят Китай, се очаква да доведат до преструктуриране на индустрията през 2024 г., тъй като производителите се стремят да приведат производството в съответствие с по-ниското общо търсене.

Китайското производство се прогнозира да намалее с 1%, тъй като слабото вътрешно търсене доведе до големи загуби в индустрията през по-голямата част от 2023 г., което насърчава производителите да намалят производството.

Производството в Бразилия се прогнозира  да се увеличи с 5 процента през годината, тъй като цените на свинете отразяват растежа на редица експортни пазари, включително Мексико, Сингапур и Доминиканската република, а разходите за вложени ресурси се очаква да намалеят, което води до подобрени производствени маржове.

Прогнозите са производството във Виетнам да се увеличи с 5 процента до 3,7 милиона тона при възстановяване на вътрешното търсене в резултат на икономическото възстановяване след COVID-19 и повишаване на ефективността от инвестиции и консолидация на индустрията.

Прогнозите са глобалният износ да нарасне с 2 процента до 10,4 милиона тона през 2024 г., тъй като износът на Бразилия продължава да печели пазарен дял от продукти от свинско месо в ЕС и САЩ, особено в Япония и Мексико.
Износът на Обединеното кралство се очаква да нарасне с 9 процента, тъй като се очаква по-ниските цени на суровините и по-високите цени на свинете да доведат до по-големи доставки за износ в ЕС и Китай.
Прогнозите са глобалният внос на свинско месо да нарасне с 1 процент през 2024 г. с увеличения в Хонг Конг, Китай и Япония компенсиращи по-ниския внос от Тайван и Обединеното кралство.

Производство и износ в САЩ: Производството в САЩ се прогнозира с 2 процента по-високо през 2024 г. до 12,7 милиона тона при силно увеличение на  броя на прасетата и намаляващи разходи за фураж. Износът на САЩ се очаква да нарасне с 3 процента през 2024 г. поради силно търсене от Канада, Филипините и Южна Корея, както и набиране на пазарен дял от ЕС в Китай и Австралия.

Източник: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade, 12 October 2023

Foreign Agricultural Service/USDA
Foreign Agricultural Service/USDA
Foreign Agricultural Service/USDA
Foreign Agricultural Service/USDA
© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт