Цените на селскостопанските продукти в ЕС продължиха да растат през второто тримесечие на 2022

Средната цена на суровините в селското стопанство е скочила с 36% от второто тримесечие на 2021 г. до второто тримесечие на 2022 г.


Руската инвазия в Украйна значително смути световните селскостопански пазари през 2022 г. Русия и Украйна бяха основни износители на зърно, пшеница, царевица, маслодайни семена (особено слънчоглед) и торове до началото на войната. Освен това действията за постепенно премахване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива повишиха цените на енергията. Всичко това е в основата на рязкото покачване на цените за ключови селскостопански продукти и суровини, както показват новите данни на Евростат.

Между второто тримесечие на 2021 г. (второ тримесечие на 2021 г.) и второто тримесечие на 2022 г. (второ тримесечие на 2022 г.) средната цена на стоките и услугите, консумирани в момента в селското стопанство (т.е. вложения, които не са свързани с инвестиции), е скочила с 36% за същата „кошница“ на входове. В рамките на тази кошница имаше значителни скокове на цените на торове и подобрители на почвата (+116%) и енергия и смазочни материали (+61%).

През същия период средната цена на селскостопанските продукти като цяло (продукция) също се е повишила рязко (+25%) за същата „кошница“ от продукти. Особено рязко увеличение на цените имаше при зърнените култури (+68%), при маслодайните семена и плодовете (+59%) и при яйцата (+45%).

 

Развитие на индексите на цените на суровините и продукцията в ЕС. Източник: Евростат

Във всяка държава членка средната цена както на суровините, които не са свързани с инвестиции, така и на селскостопанската продукция се е увеличила между Q2 2021 и Q2 2022.

Най-резки темпове на нарастване на средната цена на селскостопанската продукция през този период се наблюдават в Литва (+65%), Естония (+53%) и Унгария (+43%). Най-малък темп на нарастване се наблюдава в Дания (+7%), Малта и Португалия (и двете +12%).

Най-рязък ръст на средната цена на суровините, несвързани с инвестиции, е регистриран в Литва (+91%), Латвия (+62%) и Хърватия (+50%).

Евростат/ Европейски съюз.
https://ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт